Co učíme v našem výcviku

a   Podporujeme budoucí psychoterapeuty, aby si našli vlastní způsob práce a uměli využít své jedinečné zdroje a tvořivost. Pomáháme jim při vytváření jejich osobního terapeutického přístupu.

d   Náš výcvik je komplexní 5-letý program certifikovaný pro vzdělávání v psychoterapii, který zahrnuje sebezkušenostní, teoretickou, nácvikovou a supervizní část. Je určen především pro začínající psychoterapeuty.

d   Integrace v psychoterapii pro nás představuje respekt k různosti, otevřenost k učení se od kolegů i od klientů a věrnost sobě při psychoterapeutické práci. Vycházíme ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné v různých přístupech, zvláště se zaměřujeme na vztahové  aspekty.

d   Ve výcviku učíme, jak využívat různé  teoretické perspektivy k porozumění klientovi a terapeutické situaci.  Zvláštní pozornost věnujeme praktickému nácviku základních terapeutických dovedností potřebných v každodenní praxi.

Globální nástěnka

cspap

Poruchy příjmu potravy

Kdy
6.10.2018
Kde
Praha
Událost

seminář

Pořádá: Česká psychoanalytická společnost, člen Mezinárodní psychoanalytické asociace IPA

Místo konání: sídlo ČPS IPA, Řehořova 10, Praha 3

Účastnický poplatek: 1 500 Kč, kandidáti PI ČPS IPA 750 Kč

Registrace: chvami()seznam.cz Chvátalová Michaela, účast na semináři garantována po zaplacení na ČÚ 3769309/0800, do zprávy pro příjemce uveďte PPP + Vaše jméno (pro identifikaci platby)
Catering zajištěn pro všechny účastníky semináře.