Co učíme v našem výcviku

d   Výcvik integrace v psychoterapii je komplexní 5-letý program certifikovaný pro vzdělávání v psychoterapii, který zahrnuje sebezkušenostní, teoretickou, nácvikovou a supervizní část. Je určen především pro začínající psychoterapeuty.

d   Ve výcviku učíme, jak využívat různé  teoretické perspektivy k porozumění klientovi a terapeutické situaci.  Zvláštní pozornost věnujeme praktickému nácviku základních terapeutických dovedností potřebných v každodenní praxi.

d   Integrace v psychoterapii pro nás představuje respekt k různosti, otevřenost k učení se od kolegů i od klientů a věrnost sobě při psychoterapeutické práci. Vycházíme ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné v různých přístupech, zvláště se zaměřujeme na vztahové  aspekty.

a   Podporujeme budoucí psychoterapeuty, aby si našli vlastní způsob práce a uměli využít své jedinečné zdroje a tvořivost. Pomáháme jim při vytváření jejich osobního terapeutického přístupu.

Globální nástěnka

LOGO ČAP

Neuropsychoterapie II.

Kdy
19.10.2018
Kde
Praha
Událost

seminář

Neurovědní poznatky mají potenciál ukotvit naší terapeutickou zkušenost a rozšířit nám možnosti vhledu do psychoterapeutického procesu. V průběhu kurzu se zaměříme na všímavost, mentalizaci a paměť, na jejichž příkladech se budeme učit propojit naší praxi s neurobiologickými nálezy.  

Kde: Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město - Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha-Nové Město, Česko

Cena: 950 Kč, na místě 1.100 Kč, 760 Kč pro členy ČAP a studenty (sleva 20%) 

eaip

9.EAIP konference

Kdy
12.-14.10.2018
Kde
Praha
Událost

konference

Konference Evropské asociace integrativní psychoterapie (EAIP) se koná v 12.-14. října 2018 v Praze. Tématem konference je „Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy" čili „Kořeny a dary integrativní psychoterapie“. Inspirovali jsme se rčením, že Praha je srdcem Evropy. Chceme prozkoumat pravé „srdce“ integrativní psychoterapie. Jsme vedeni myšlenkou, že opravdové srdce integrativní psychoterapie je tvořeno kořeny-základy, z nichž vyrůstá, zároveň i dary-přínosy, kterými integrace obohacuje současnou psychoterapii. Co jsou „kořeny“ současné integrativní psychoterapie? Domníváme se, že odpovědi lze najít v zaměření se na psychoterapeutické kompetence a dovednosti.

cspap

Poruchy příjmu potravy

Kdy
6.10.2018
Kde
Praha
Událost

seminář

Pořádá: Česká psychoanalytická společnost, člen Mezinárodní psychoanalytické asociace IPA

Místo konání: sídlo ČPS IPA, Řehořova 10, Praha 3

Účastnický poplatek: 1 500 Kč, kandidáti PI ČPS IPA 750 Kč

Registrace: chvami()seznam.cz Chvátalová Michaela, účast na semináři garantována po zaplacení na ČÚ 3769309/0800, do zprávy pro příjemce uveďte PPP + Vaše jméno (pro identifikaci platby)
Catering zajištěn pro všechny účastníky semináře.