Cena výcviku

Cena výcviku VIP5 (prezenční a neprezenční části) zahrnuje:

 

1. - 5. ročník

 

základní cena výcviku (skupinová sebezkušenost, teorie, supervize dovedností)

   33 000 Kč/rok

3. ročník

nácvikové skupiny (2 setkání)

4 200 Kč

4. ročník

nácvikové skupiny ( 4 setkání)

8 400 Kč

5. ročník

nácvikové skupiny (2 setkání)

4 200 Kč

6. ročník

závěrečné zkoušky

4 300 Kč

3.,4.,5.,6. ročník individuální sebezkušenost

 

podle individuální dohody se svým terapeutem

3.,4.,5.,6. ročník individuální supervize

 

podle individuální dohody se svým supervizorem

5. ročník supervizní skupiny (30h)

 

podle individuální dohody se skupinovým supervizorem

  ubytování a strava

 

viz ceník ubytování  a stravy v penzionu

     
     
před výcvikem přijímací pohovory - ústní  1 000 Kč