Akreditace

Výcvik integrace v psychoterapii prošel komplexním akreditačním řízením The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) a byl v roce 2015 přijat za plného člena této organizace.  Program výcviku byl v letech 2009, 2012 a 2016 schválen pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností (ČPtS), v současné době je podána žádost o navazující schválení pro zdravotnictví.  V roce 2018 byl Výcvik integrace v psychoterapii certifikován Českou asociací pro psychoterapi (ČAP)