Studijní literatura

Povinná literatura:

Blasser, Heim, Ringer, Thommen: Na problém orientovaná psychoterápia. Nakladatelství F 1994

Culley, Bond: Integartivní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál 2008

Eells: Handbook of Psychotherapy Case Formulation. The Guilford Press 2007

Evans, Gilbert: Úvod do integrativní psychoterapie.Triton 2005

Gilbert, Orlans: Integrative therapy- 101 key points and techniques. Routlege 2011

Hill: Helping Skills. Facilitating exploration, insight, and the action. APA 2009

Ingram: Clinical Case Formulation. Matching the integrative treatment plan to the client. Wiley 2006 

Norcross: Psychotherapy relationships that work. Evidence-based responsivness. 2cond edition. Oxford University Press 2011

Norcross, Prochaska: Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Grada Publishing 1999

Roubal, Vybíral: Současná psychoterapie. Portál 2010

Timulák: Developing your counselling and psychotherapeutic skills and practice. Sage Publications 2011

 

Doporučená litaratura: 

Beutler, Harwood: Prescriptive Psychotherapy. A practical guide to systematic treatment selection. Oxford University Press 2000

Castonguay, Beutler: Principles of therapeutic change that works. Oxford University Press 2006

Duncan, Miller, Wampold, Hubble: The Heart&soul of change. Delivering what works in therapy. APA 1999

Dührssen: Biografická anamnéza z hlubinně psychologického aspektu. Nakladatelství F 1998

Gelso, Hayes: Countertransference and the therapist´s inner experience. Lawrence Erlbaum Associates 2007

Gelso: The real relationship in psychotherapy. The hidden foundation of change.APA 2011

Goldfried: Converging themes in Psychotherapy. Springer Publishing Company 1982

Lambert, Bergin:Handbook of psychotherapy and behavior change. 5th. edition. Wiley 2004

Lambert, Bergin: Handbook of psychotherapy and behavior change. 6th.edition. Wiley 2013

Muran, Barber: The therapeutic alliance. An evidence-based guide to practice. The Guilford Press 2011

Safran, Muran: Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment manual. Guilford Press 2000

Timulák: Současný výzkum psychoterapie. Triton 2005

Vymětal: Obecná psychoterapie. Psychoanalytické nakladatelství 1997

Vymětal: Speciální psychoterapie. Psychoanalytické nakladatelství 2000

Wampold: The greate psychoterapeutic debate. Models, Methods, and Findings. Lawrence Erlbaum Associates 2001

 

Tuto základní studijní  literaturu doplňuje další literatura o integraci v psychoterapii, výzkumu v psychoterapii a také literatura poskytující informace o hlavních psychoterapeutických směrech.

 

Literatura použitá pro popis výcvikového programu:

Čevelíček, M., Roubal, J., Hytych, R. (2014). Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie, 8(1), 44-54. 

Čevelíček, M., Hytych, R., Roubal, J. (2013). Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Československá psychologie, 57(5), 447-460. 

Čevelíček, M., Vybíral, Z. (2013). Vliv „neuvědomovaných komponent“ na psychoterapeutický proces z pohledu studentů psychologie. Psychoterapie, 7(1), 41-52. 

Goldfried, M. R.(1995) Toward a Common Language for Case Formulation. Journal for Psychotherapy Integration, 5 (3), pp. 221-4. 

Eells, T.D. (Ed.) (2007): Handbook of psychotherapy case formulation. New York, Guilford Press. 

Evans, K., Gilbert, M. (2005): An introduction to integrative psychotherapy. Houndmills and New York: Palgrave Macmillan. 

Hill, E.C. (2009) Helping skills; Facilitating exploration, insight and action, APA 

Hytych, R. Čevelíček, M. (2013). Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 20(4), 59-60. 

Ingram, B.L. (2006): Clinical case formulations: matching the integrative treatment plan to the client. New Jersey, John Wiley & Sons.

Norcross, J. C. (Ed.). (2011). Psychotherapy relationships that work (2nd ed.). New York: Oxford University Press. 

Řiháček T., Danelová E. (2013). Proč se terapeuti stávají integrativními? Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 20(4), 33-34.