Co učíme v našem výcviku

d   Výcvik integrace v psychoterapii je komplexní 5-letý program certifikovaný pro vzdělávání v psychoterapii, který zahrnuje sebezkušenostní, teoretickou, nácvikovou a supervizní část. Je určen především pro začínající psychoterapeuty.

d   Ve výcviku učíme, jak využívat různé  teoretické perspektivy k porozumění klientovi a terapeutické situaci.  Zvláštní pozornost věnujeme praktickému nácviku základních terapeutických dovedností potřebných v každodenní praxi.

d   Integrace v psychoterapii pro nás představuje respekt k různosti, otevřenost k učení se od kolegů i od klientů a věrnost sobě při psychoterapeutické práci. Vycházíme ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné v různých přístupech, zvláště se zaměřujeme na vztahové  aspekty.

a   Podporujeme budoucí psychoterapeuty, aby si našli vlastní způsob práce a uměli využít své jedinečné zdroje a tvořivost. Pomáháme jim při vytváření jejich osobního terapeutického přístupu.

Globální nástěnka

VIP 6 lektorský tým

Zahájení 6.běhu psychoterapeutického výcviku

Kdy
4.-5.dubna 2025
Kde
Praha
Událost

Přijímací pohovory

 

Příští rok otevíráme další běh komunitního psychoterapeutického výcviku

Termín zahájený výcviku: září 2025

Termín podání přihlášky: 1.9.2024 -  5.1.2025

Termín uzávěrky 1. kola výběrového řízení (+oznámení o postupu do 2.kola ): 5.2.2025

Termín 2. kola výběrového řízení(osobní pohovory) : 4.-5.4. 2025

 

Komplexní pětiletý

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII  VIP6

 

V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístup. Vycházíme ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné v různých přístupech, zvláště se zaměřujeme na vztahové  aspekty. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi. S našimi studenty systematicky nacvičujeme základní praktické dovednosti psychoterapeuta.