Co učíme v našem výcviku

d   Výcvik integrace v psychoterapii je komplexní 5-letý program certifikovaný pro vzdělávání v psychoterapii, který zahrnuje sebezkušenostní, teoretickou, nácvikovou a supervizní část. Je určen především pro začínající psychoterapeuty.

d   Ve výcviku učíme, jak využívat různé  teoretické perspektivy k porozumění klientovi a terapeutické situaci.  Zvláštní pozornost věnujeme praktickému nácviku základních terapeutických dovedností potřebných v každodenní praxi.

d   Integrace v psychoterapii pro nás představuje respekt k různosti, otevřenost k učení se od kolegů i od klientů a věrnost sobě při psychoterapeutické práci. Vycházíme ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné v různých přístupech, zvláště se zaměřujeme na vztahové  aspekty.

a   Podporujeme budoucí psychoterapeuty, aby si našli vlastní způsob práce a uměli využít své jedinečné zdroje a tvořivost. Pomáháme jim při vytváření jejich osobního terapeutického přístupu.

Globální nástěnka

tým

Zahájení 5.běhu psychoterapeutického výcviku

Kdy
8.-9.4.2022
Kde
Praha
Událost

Přijímací pohovory

 

 

 

Komplexní pětiletý

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII  VIP5

 

V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístup. Vycházíme ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné v různých přístupech, zvláště se zaměřujeme na vztahové  aspekty. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi. S našimi studenty systematicky nacvičujeme základní praktické dovednosti psychoterapeuta.

ia

Instep Akademy-cyklus seminářů

Kdy
24.3.2021-14.12.2021
Kde
Praha, Brno
Událost

cyklus seminářů

 

Úvod do Pesso Boyden Systém Psychomotorické terapie

Petr Odstrčil – 24. 3. 2021, cena 1000/1200 Kč, od 9 do 16h

 

PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) je původní psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pessem a Dianou Boyden. V této metodě se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované principy s přístupem zaměřeným na tělo. PBSP nabízí klientovi příležitost objevit nevyřešené kon)ikty z minulosti a zabývat se jimi nejen verbálně, ale také v rámci tělového prožitku. Metoda je určena k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.

ČAP logo

8.konference ČAP - Let nad krajinou české psychoterapie

Kdy
13.-14.listopad 2020
Kde
Praha
Událost

on-line konference

Místo konání:

Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Let krajinou české psychoterapie

Konference navazuje na hlavní misi ČAP –psychoterapie je samostatná profese, definovaná humanitním a lékařským vysokoškolským vzděláním, akreditovaným výcvikem, kontinuálním vzděláním a supervizí, spolupatřením do odborné společnosti, která má svůj etický rámec.

Konference loňská byla prostorem pro setkání jednotlivých škol. Bylo zřetelné, že nás více spojuje než rozděluje, jednotlivé myšlenkové proudy přinášejí inspiraci do společné snahy porozumět lidskému nitru.