Zahájení 5.běhu psychoterapeutického výcviku

tým
Kde
Praha
Událost

Přijímací pohovory

 

Komplexní pětiletý

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII  VIP5

 

V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístup. Vycházíme ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné v různých přístupech, zvláště se zaměřujeme na vztahové  aspekty. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi. S našimi studenty systematicky nacvičujeme základní praktické dovednosti psychoterapeuta.

Komplexní pětiletý výcvik se skládá z 350 hodin sebezkušenosti, 500 hodin teorie a nácviku dovedností a 150 hodin supervize.

Výcvik  v prezenční části probíhá v malebném prostředí ve Světové  u Žďáru nad Sázavou (sebezkušenost, teorie)  a v Brně (nácvik dovedností).

Výcvik je plným členem European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP), jsme v souladu s  kritérii pro vzdělávání podle podmínek  European Association for Psychotherapy (EAP). 

Výcvikový program je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a je schválen pro  zdravotnictví  Českou psychoterapeutickou spolerností ČPtS ČLS JEP.  

Tým lektorů: Stanislava Dudová, Radim Karpíšek, Petr Odstrčil, Markéta Rokytová, Jan Roubal, Markéta Skálová, Milan Stiburek. Jana Kostínková, Roman Hytych, Dan Karásek

Termín podání přihlášky: nejpozději do 15. ledna 2022. Přihlásit  se bude možné od 20.září 2021  přes  on-line přihlašovací formulář (viz níže).

Termín ústních přijímacích  pohovorů:   8.  nebo  9.dubna 2022. 

Termín zahájení výcviku: podzim 2022

Základní cena výcviku : 33 000/rok+ cena nácviků (podrobněji níže)

 

Cena výcviku VIP5 zahrnuje:

1. - 5. ročník

 

základní cena výcviku (skupinová sebezkušenost, teorie, supervize dovedností)

   33 000 Kč/rok

3. ročník

nácvikové skupiny (2 setkání)

4 200 Kč

4. ročník

nácvikové skupiny ( 4setkání)

8 400 Kč

5. ročník

nácvikové skupiny (2setkání)

4 200 Kč

6. ročník

závěrečné zkoušky

4 300 Kč

3.,4.,5.,6. ročník individuální sebezkušenost

 

podle individuální dohody se svým terapeutem

3.,4.,5.,6. ročník individuální supervize

 

podle individuální dohody se svým supervizorem

5. ročník supervizní skupiny (30h)

 

podle individuální dohody se skupinovým supervizorem

  ubytování a strava

 

viz ceník ubytování  a stravy v penzionu

     
     
před výcvikem přijímací pohovory - ústní  1 000 Kč