Zahájení 6.běhu psychoterapeutického výcviku

VIP 6 lektorský tým
Kde
Praha
Událost

Přijímací pohovory

 

Příští rok otevíráme další běh komunitního psychoterapeutického výcviku

Termín zahájený výcviku: září 2025

Termín podání přihlášky: 1.9.2024 -  5.1.2025

Termín uzávěrky 1. kola výběrového řízení (+oznámení o postupu do 2.kola ): 5.2.2025

Termín 2. kola výběrového řízení(osobní pohovory) : 4.-5.4. 2025

 

Komplexní pětiletý

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII  VIP6

 

V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístup. Vycházíme ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné v různých přístupech, zvláště se zaměřujeme na vztahové  aspekty. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi. S našimi studenty systematicky nacvičujeme základní praktické dovednosti psychoterapeuta.

Komplexní pětiletý výcvik se skládá z 350 hodin sebezkušenosti, 500 hodin teorie a nácviku dovedností a 150 hodin supervize.

Výcvik  v prezenční části probíhá v malebném prostředí ve Světové  u Žďáru nad Sázavou (sebezkušenost, teorie)  a v Brně (nácvik dovedností).

Výcvik je plným členem European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP), jsme v souladu s  kritérii pro vzdělávání podle podmínek  European Association for Psychotherapy (EAP). 

Výcvikový program je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a je schválen pro  zdravotnictví  IPVZ.

Tým lektorů: Stanislava Dudová, Radim Karpíšek, Petr Odstrčil, Markéta Rokytová, Jan Roubal, Markéta Skálová, Milan Stiburek. Jana Kostínková, Roman Hytych, Dan Karásek

 

 

Přijímací procedura:

Přijímací řízení do výcviku probíhá dvoukolově. Nejdříve uchazeč vyplní a odešle Přihlášku do výcviku (viz  níže na této stránce) společně s  přílohami- strukturovaným profesním CV (ve formátu doc, docx), nestrukturovaným životopisem (doc, docx) a průkazovou fotografií (jpeg)  a  tato Přihláška bude odeslána sekretářce výcviku. V případě, že bude žádost po posouzení  lektorským týmem schválena, bude žadatel pozván do druhého kola, které proběhne formou rozhovorů (2 rozhovory) s výcvikovými lektory. O výsledku této ústní části- zda byl uchazeč do psychoterapeutického výcviku přijat (či nepřijat) bude následně vyrozuměn písemně. 

Do výcviku přijímáme uchazeče, kterým je minimálně 25 let a absolvovali nejméně  3 roky pregraduálního VŠ studia v pomáhající profesi. Termíny odeslání  žádosti, konání a místo ústních pohovorů, výše poplatku za vstupní řízení, stejně tak jako termín zahájení výcviku budou  zveřejněny  na stránkách výcviku.

 

Nestrukturovaný životopis sepište vlastním stylem, v rozsahu 3-5 stránek. Napište nám něco o svém životě  a své motivaci ke vzdělávání v psychoterapii, vaše profesní zkušenosti. Orientačně se přitom řiďte následujícími otázkami a můžete také doplnit další informace, které Vám přijdou důležité. 

  • Jaký byl hlavní impulz, že jste se přihlásil/a do výcviku? A proč právě do našeho výcviku?
  • Jaké další motivy rozpoznáváte?
  • Zkuste charakterizovat svůj životní příběh- jak myslíte, že souvisí s Vaší volbou psychoterapie jako povolání?
  • Máte nějaké pochyby ohledně volby psychoterapie jako svého povolání?
  • V našem výcviku požadujeme, abyste od 3.ročníku pracovali psychoterapeuticky s vlastními klienty.  Jak tuto podmínku budete naplňovat?
  • Napiště cokoliv dalšího, o čem se domníváte, že bychom měli vědět.

 

Výše uvedené informace jsou předběžné, vychází z předchozího běhu výcviku  a budou aktualizovány a doplněny (např. cena výcviku atp.)   nejpozději k 1.9.2025.