Náš tým

vč

PhDr. Veronika Čermáková

Role

supervizorka klinické práce

Kontakty

tel.: 720 423 380

e-mail: cermakov@volny.cz

 

 

Jsem psycholožka, psychoterapeutka s atestací z klinické psychologie a s funkční specializací pro psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a členkou tréninkového výboru individuální sekce ČSPAP, vyučující supervizorkou Českého institutu pro supervizi s akreditací Evropské asociace pro supervizi. Pracuji jako psychoterapeutka (individuální psychoterapie dospělých), jako lektorka psychoterapeutických výcviků (Východočeský institut, SUR, VIAP, Remedium), supervizorka v oblasti psychoterapie a sociálních služeb, příležitostně přednáším (ČSPAP, Rafael institut, VIAP...) a publikuji.

mh

Mgr.Martin Hajný

Role

supervizor klinické práce

Kontakty

Narodil jsem se v roce 1963 a působím v Praze. Postupně jsem vystudoval speciální pedagogiku (Mgr, 1988) a klinickou psychologii (PhDr., Ph.D. 1999). Prošel jsem psychoterapeutickými výcviky (Psychoanalytická psychoterapie, Rodinná terapie v Liberci, Skupinová psychoterapie VIAP) a výcvikem v supervizi (ČIS - Iron Mill Institute, 2003). Nejdříve jsem pracoval s adolescenty a rodinami v krizovém centru, drogově závislými a  později s pacientkami s poruchami příjmu potravy (RIAPS). V současné době jsem v soukromé praxi, poskytuje terapii, poradenství a supervizi v pomáhajích profesích. Lektoruji v psychoterapeutických výcvicích (Integra, Remedium) a přednáším na Adiktologii na Lékařské fakultě UK a supervizi na Fakultě humanitních studií. Publikoval jsem několik textů a přeložil odbornou publikace (Grada, Portál, Galén).

ba

Beate Elisabeth Albrich, Dipl. KT

Role

supervizorka klinické práce

Kontakty

e-mail: beatealbrich@seznam.cz

 

 

Jsem vystudovaná arteterapeutka, psychoterapeutka, školitelka psychosociální rehabilitace, supervizorka, mentoring supervizorka a senior-lektorka psychoterapie a arteterapie. Od 1992 - 2008 jsem pracovala v denním sanatoriu Fokusu Praha a  v letech 1996-2002 jako ředitelka denního sanatoria. V roce 2002 jsem založila ateliér Extraart specializovaný na kreativní terapie a od roku  2008 provozuji soukromou praxi. Jsem také autorka řady odborných článků, vzdělávacích cyklů a projektů v oblasti duševního zdraví.

jj

PhDr. Jiří Jakubů Ph.D.

Role

supervizor klinické práce

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UK a speciální pedagogiku na PedF UK. Mám výcvik v rodinné terapii, skupinové psychodynamické psychoterapii a psychoanalýze, atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v psychoterapii. Taktéž jsem absolvoval výcvik v integrativní supervizi, vyučuji psychoterapii a psychoanalýzu na VŠ a pracuji v privátní praxi.