Mgr.Martin Hajný

mh
Role

supervizor klinické práce

Kontakty
Životopis

Narodil se v roce 1963 a působí v Praze. Vystudoval postupně speciální pedagogiku (Mgr, 1988) a klinickou psychologii (PhDr., Ph.D. 1999). Prošel psychoterapeutickými výcviky (Psychoanalytická psychoterapie, Rodinná terapie v Liberci, Skupinová psychoterapie VIAP) a výcvikem v supervizi (ČIS - Iron Mill Institute, 2003). Pracoval dlouho s adolescenty a rodinami, později s pacienty s poruchami příjmu potravy (RIAPS). V současné době v soukromé praxi poskytuje terapii a poradenství a k tomu supervizi v pomáhajích profesích. Lektoruje v psychoterapeutických výcvicích (Integra, Remedium) a přednáší na Adiktologii na Lékařské fakultě UK a supervizi na Fakultě humanitních studií. Publikoval vlastní texty a překládá odbornou literaturu (Grada, Portál, Galén).