Zahájení 4.běhu výcviku

vip
Kdy
10.-11.5.2019
Kde
Praha

Přijímací zkoušky

 

Komplexní pětiletý

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII

 

V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístup. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi.

S našimi studenty systematicky nacvičujeme základní praktické dovednosti psychoterapeuta.

 

Plánovaný začátek 4. běhu výcviku: podzim 2019.

 

Tým lektorů: Stanislava Dudová, Radim Karpíšek, Petr Odstrčil,

Markéta Rokytová, Jan Roubal (garant výcviku),

Markéta Skálová, Milan Stiburek

 

Výcvik je plným členem European Association for Integrative Psychotherapy, Splňuje kritéria European Association for Psychotherapy.
Výcvikový program je certifikován Českou asociací pro psychoterapii.
Výcvikový program byl opakovaně schválen ČPtS ČLS JEP pro oblast zdravotnictví, nyní je zažádáno o další schválení.

Výcvik spolupracuje s Centrem pro výzkum psychoterapie při katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně a udržuje kontakt s mezinárodním integrativním trendem v psychoterapii.

Komplexní pětiletý výcvik se skládá z 350 hodin sebezkušenosti, 500 hodin teorie a nácviku dovedností a 150 hodin supervize.

Pět setkání ročně probíhá v malebném prostředí Vysočiny. Místo výcviku je dobře dostupné z Čech, Moravy i Slovenska.

 

Termín podání přihlášky: nejpozději do 10. února 2019

Další informace: www.psychoterapie-integrace.cz