9.EAIP konference

eaip
Kde
Praha
Událost

konference

Konference Evropské asociace integrativní psychoterapie (EAIP) se koná v 12.-14. října 2018 v Praze. Tématem konference je „Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy" čili „Kořeny a dary integrativní psychoterapie“. Inspirovali jsme se rčením, že Praha je srdcem Evropy. Chceme prozkoumat pravé „srdce“ integrativní psychoterapie. Jsme vedeni myšlenkou, že opravdové srdce integrativní psychoterapie je tvořeno kořeny-základy, z nichž vyrůstá, zároveň i dary-přínosy, kterými integrace obohacuje současnou psychoterapii. Co jsou „kořeny“ současné integrativní psychoterapie? Domníváme se, že odpovědi lze najít v zaměření se na psychoterapeutické kompetence a dovednosti. Co jsou „dary“ integrativní psychoterapie. Jsme zvědaví, jaké přínosy integrativní psychoterapie její současní představitelé vnímají v psychoterapeutické praxi, výzkumu a výcviku. Velmi se těšíme nejen na vaše příspěvky, ale také společný čas strávený v debatách o současné integrativní psychoterapii. Konference se koná v historickém centru Prahy, na Malostranském náměstí, kde nás bude hostit tzv. Profesní dům Univerzity Karlovy. Výhledy z místního Refektáře jsou dechberoucí! Konferenci organizujeme jako dva spřízněné psychoterapeutické instituty (Instep a Výcvik integrace v psychoterapii), oba plní členové EAIP. Jsme velmi rádi, že po mnoha letech spolupráce s EAIP, máme její důvěru zorganizovat tuto konferenci.

conference site