EAIP Varšava 2010

Integrativní konference ve Varšavě, kde byl výcvik přijat za provizorního člena EAIP. Později byl přijat již za plného člena.