Mgr.Petr Odstrčil

po
Role

Lektor sebezkušenosti

Kontakty

tel: +420 602 359 593

email: petrodstrcil.p@gmailcom

http://www.petrodstrcil.eu

Životopis

 

Psychoterapeut, lektor a supervizor v oblasti sociálních služeb. Ve svých přístupech využívá především metody Biosyntézy, PBSP a Gestalt terapie. Od roku 1994 má soukromou  praxi, kde nabízí individuální a párovou psychoterapii. Vede psychoterapeutické skupiny a vzdělávací semináře. Založil psychoterapeutické centrum Viaduct v Praze. Je trenérem mezinánodního psychoterapeutického výcviku Biosyntézy International Institute for Biosynthesis IIBS, Schweiz. Vystudoval obor Andragogika. Je členem Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), International Institute for Biosynthesis (IIBS) a Českého institutu Biosyntézy (ČIB). Profesně se zajímá o integrativní přístupy a neuropsychoterapii.

Profesní životopis

narozen 9. února 1960, ženatý, 2 děti

 

Pracoviště

Centrum Viaduct, Ul. Prvního pluku 12, 180 00 Praha 8, Karlín

 

Funkce na pracovišti

psychoterapeut, lektor a supervizor v sociálních službách

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

2012: Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru programu „Pedagogika“ – titul Mgr., studijní obor Andragogika, Praha.

 

VÝCVIKY:

2003: Systematický výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor), A.Pesso, L.Perquin, I.Baardman, M.J.Howald.

1999: Systematický výcvik v Biosyntéze, International Institute for Biosyntesis IIBS Heiden, Schweiz.

1998: Účastník systematického výcviku v gestalt terapii, Norsk Gestalt Institute, Multi-Di-Mens /Belgian Gestalt Institute/, Institut pro Gestalt a psychosyntézu, Praha.

1997: Seminář, Prevence závislostí se zaměřením na drogy, Praha.

1997: Seminář Facilitace a řešení problémů v týmech, ICN, Helena Stöhrová, PhDr, Tatjana Šišková, Praha

1996: Výcvik v „Mediaci“, Asociace mediátorů České republiky, Praha.

1995: Výcvik v krizové intervenci, RIAPS Praha.

 

Přehled zaměstnání

2013-: Vedoucí týmu psychoterapeutů v Diabasis o.s. , která se zaměřuje na problematiku psychospirituální krize.

2012-: Trenér mezinárodního psychoterapeutického výcviku Biosyntéza.

2010-2014: Součinnost při organizaci a výuce psychoterapeutického výcviku Biosyntéza, Praha

2003-: Lektor vzdělávacích programů a supervizor v oblasti sociálních služeb.

2001- 2013: Koordinace činnosti vedení a supervize v sociálním zařízení pro lidi s mentálním postižením Modrý klíč, Praha.

2000-: Vedení psychoterapeutických skupin v rámci Pesso Boyden System Psychomotor.

1996-: Vedení psychoterapeutických skupin v rámci Biosyntézy.

1995-: Psychoterapeut, soukromá psychoterapeutická praxe, individuální, párová a skupinová psychoterapie, zakladatel psychoterapeutického centra Viaduct, Praha.

1993-1996: Pracovník krizové intervence Linky důvěry, Příbram.

 

Pedagogická činnost

2014-: Lektorské vedení  výběrových přednášek na téma transpersonální myšlení pro studenty psychologie FFUK  „Psychospirituální krize z pohledu somatických psychoterapií „

2013: Přednáška a workshop na konferenci Možnosti profesionálních intervencí v oblasti sexuálního násilí s názvem „Psychoterapeutické směry a práce s obětí sexuálního násilí“, Praha.

2012-: Lektorské vedení padesátihodinového kurzu „Vedení podpůrného hovoru“, P. Odstrčil, P. Odstrčilová.

2010: Přednáška a workshop na celostátní konferenci „Prevence a problamatika agresivity u lidí s mentálním postižením, parlament ČR Praha.

2009: Terapeutická práce s agresivním chováním klienta (workshop), Letní škola gestaltu.

2002: Přednáška na konferenci „Celoživotní vzdělávání lidí s mentálním postižením, SPMP Praha

2001-: Vedení seminářů „Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením“, ČR., P. Odstrčil, M. Remarová.

2000-: Vedení seminářů pro školská, sociální a zdravotnická zařízení s názvem „Prevence a problematika agresivity u lidí s mentálním postižením“. P. Odstrčil a M. Remarová.

 

Členství

2014: Držitel European Certificate of Psychotherapy (European Association for Psychotherapy - EAP).

2013-: Česká asociace pro psychoterapii ČAP.

2012-: Diabasis o.s.

2009-: PBSP-CZ (asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie pro Českou republiku).

2005-: Český institut biosyntézy, ČIB.

2003: International Institute for Biosynthesis IIBS Heiden/Schweiz

 

Publikace

příspěvek do sborníku: ODSTRČIL Petr. Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením – Modrý klíč 2005, ISBN 80-86980-00-6 

Poslední modifikace: 8. 5. 2012