MUDr.Markéta Skálová

ms
Role

Lektorka sebezkušenosti

Kontakty

telefon: +420 604 451 735

e-mail: maskalova@volny.cz

Životopis

 

 

Psychiatrička, psychoterapeutka, párová a rodinná terapeutka. Pracuje v Denním psychoterapeutickém sanatoriu v Praze 4 od roku 1998, kde se věnuje mimo jiné komplexní péči o pacienty trpící psychotickým onemocněním. Složila I. atestaci v oboru psychiatrie (2001), funkční specializaci v systematické psychoterapii (2006) a specializovanou způsobilost k výkonu zdrav. povolání v oboru psychiatrie (2008). Ukončila Výcvik v rodinné a systemické terapii pořádaný Pražským psychoterapeutickým institutem, pobočka Liberec(1997-2000) a od roku 2007 absolvuje Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii pořádaný Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii v rámci Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie. Je členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT). Pravidelně přednáší na psychoterapeutických konferencích a sympoziích, je členka redakce bulletinu SOFT- forum. Zajímá se o rodinnou a párovou terapii, narativní a integrativní perspektivu v psychoterapii a komplexní terapii psychóz.

Profesní životopis

Zaměstnání

od 2012        Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6

1999 - 2000    předatestační praxe v Psychiatrickém centru Praha

1998 - 2013    Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Klánova 62, Praha 4

 

Vzdělání a kvalifikace

2008              specializovaná způsobilost k  výkonu zdravotního povolání v  oboru psychiatrie

2007 - 2010   frekventantka Výcviku v  psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii    pořádaném Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii v  rámci Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie

2006              funkční specializace v  systematické psychoterapii

2001              atestační zkouška I. stupně v  oboru psychiatrie

1997 - 2000    frekventantka Výcviku v  rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch pořádaném Pražským psychoterapeutickým institutem, pobočka Liberec

1989 - 1997    3. lékařská fakulta  University Karlovy - promována doktorem všeobecného lékařství

 

Lektorská a přednášková činnost - výběr

2015          workshop "Výcvik integrace v psychoterapii" v rámci 5.Mezinárodního sympozia "Výcviky a vzdělávání v psychoterapii" pořádaném Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

2013         Rodinná terapie jako způsob doprovázení – kazuistika (přednáška), sympozium rodinné terapie na téma „Dítě v  rodině a terapii“

od 2011      lektorka Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích pořádaném organizací Prev-Centrum, Praha 6

2011 - 2015  mentorka a lektorka FSS MU (katedra psychologie - obor psychoterapeutická studia), Brno

2011          Kontext a modely integrace v  psychoterapii (přednáška), 28. česko-slovenská psychoterapeutická konference v  Luhačovicích

od 2010     lektorka psychoterapeutického výcviku "Výcvik integrace v psychoterapii"   

 

Členství v  odborných organizacích

od 2018          členka revizní komise Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské

                        společnosti J.E.P.                                          

2014 - 2018    členka výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

od 2014        členka České asociace pro psychoterapii

od 2009        zakládající členka Společnosti pro integraci v psychoterapii

od 2007        členka Společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT (2010 - 2014 členka výboru)

od 2005        členka České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P.

1999 - 2007    členka Etické komise PCP a Psychiatrické léčebny Bohnice