Výzkum výcviku

Výzkum VIP

V letech 2010-2015 by výcvik předmětem pětiletého výzkumného projektu realizovaného Centrem pro výzkum psychoterapie na katedře psychologie FSS MU Brno v rámci grantového projektu GAP407/11/ 0141 „Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii“.

Výzkum výcviku i souvisejících témat vedly k množství konferenčních vystoupením v ČR a především v zahraničí na konferencích Society for Psychotherapy Research a Society for Exploration of Psychotherapy Integration.  a také k vědeckým publikacím autorů z Centra pro výzkum psychoterapie při katedře psychologie FSS MU v Brně.

Centrum pro výzkumu psychoterapie

Centrum pro výzkum psychoterapie je součástí Katedry psychologie FSS MU a svým zaměřením odráží jednu z priorit tohoto akademického pracoviště. Bylo založeno v roce 2012 a klade si za cíl:

  • realizovat výzkumné projekty v oblasti psychoterapie a poradenství,
  • podporovat výzkum psychoterapie v českém prostředí,
  • napomáhat propojení výzkumu a praxe v oblasti psychoterapie.

Během existence Centra se vyprofilovalo několik hlavních výzkumných linií, které v našich výzkumných i teoretických studiích rozpracováváme. 

Výzkumné články o VIP

Čevelíček, M., Hytych, R., & Roubal, J. (2013). Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Československá psychologie, 57(5), 447-460.

Čevelíček, M., Roubal, J., & Hytych, R. (2014). Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie, 8(1), 44-54.

Hytych, R., & Čevelíček, M. (2013). Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 20(4), 59-60.

Kahancová, M., Jennings, L., & Řiháček, T. (2016). Na pleciach obrov: čo sa dozvedáme zo štúdií o expertoch v psychoterapii. Psychoterapie, 10(2), 115-125.