Výzkum VIP

V letech 2010-2015 by výcvik předmětem pětiletého výzkumného projektu realizovaného Centrem pro výzkum psychoterapie na katedře psychologie FSS MU Brno v rámci grantového projektu GAP407/11/ 0141 „Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii“.

Výzkum výcviku i souvisejících témat vedly k množství konferenčních vystoupením v ČR a především v zahraničí na konferencích Society for Psychotherapy Research a Society for Exploration of Psychotherapy Integration.  a také k vědeckým publikacím autorů z Centra pro výzkum psychoterapie při katedře psychologie FSS MU v Brně.

Publikační výstupy tohoto výzkumného projektu jsou přístupné na http://psych.fss.muni.cz/psychotherapyresearch/cs/  

Výzkumná spolupráce s Centrem pro výzkum psychoterapie při FSS MU nadále pokračuje a výcvik tak získává výzkumně podloženou kontinuální zpětnou vazbu.