PhDr. Veronika Čermáková

vč
Role

supervizorka klinické práce

Kontakty

tel.: 720 423 380

e-mail: cermakov@volny.cz

 

 

Životopis

Jsem psycholožka, psychoterapeutka s atestací z klinické psychologie a s funkční specializací pro psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a členkou tréninkového výboru individuální sekce ČSPAP, vyučující supervizorkou Českého institutu pro supervizi s akreditací Evropské asociace pro supervizi. Pracuji jako psychoterapeutka (individuální psychoterapie dospělých), jako lektorka psychoterapeutických výcviků (Východočeský institut, SUR, VIAP, Remedium), supervizorka v oblasti psychoterapie a sociálních služeb, příležitostně přednáším (ČSPAP, Rafael institut, VIAP...) a publikuji.

Profesní životopis

Adresa: Muchova 7, 160 00 Praha 6

Studium a praxe:

1981–1986  studium psychologie na FFUK Praha

1986–1991  OPRN Lobeč, zam. jako klinický psycholog, psychoterapeut

1991–1992  vedení Poradny pro rodinu Praha-západ

1991–   lektorské vedení akreditovaných psychoterapeutických výcviků (Východočeský institut psychoterapie, VIAP, SUR,SURART), lektorské vedení v rámci Výcviku v rodinné terapii

1994           atestace z klinické psychologie

1996–         vedení seminářů na Pražské psychoterapeutické fakultě                

                   (Neverbální komunikace a neverbální techniky)

1997–         výuka v kurzech neverbálních technik J. Vodňanské (se

                   zaměřením na psychogymnastiku)

1997–         soukromá psychoterapeutická praxe – individuální a skupinová psychoanalytická psychoterapie dospělých

1998–         funkční specializace v psychoterapii

2001–         poskytování individuální a týmové supervize

 • supervize týmu supervizorů v rámci projektu „Ověřování možnosti vzdělávání sociálních pracovníků sociálních odborů Středočeského kraje formou supervize“

 • týmová supervize vedení Remedium Praha o. s. (2003–2008)

 • supervize rodičů-pěstounů Amalthea Pardubice (2007–2008)
 • případová supervize týmu denního a večerního stacionáře kliniky ESET Praha (od 2007)
 • supervize lektorů týmu psychoterapeutického výcviku VIAP Praha (od 2007)
 • individuální supervize, (např. studentů katedry supervize a řízení na FHS Praha, individuálních terapeutů – např. RITS Plzeň, Baobab o. s., Greendoors o. s., Endokrinologický ústav…, od 2001)
 • případová supervize týmu denního a večerního stacionáře Psychosomatické kliniky Praha (2005–2006)
 • týmová supervize pracovníků Prevcentra Praha (2008–2013)
 • supervize týmu psychoterapeutického výcviku SUR (vedoucí MUDr., PhDr. Kamil Kalina CSc., 2007–2011)
 • týmová supervize pracovníků supervize Světlo Kadaň, o. s. (od 2009)
 • supervize týmu intervizorů Linky bezpečí Praha (2009-2013)
 • supervize týmu denního stacionáře Psychosomatické kliniky (od 2013)
 • týmová supervize Denního stacionáře Sananim Praha
 • supervize týmu Rodičovské linky bezpečí, 2014- dosud
 • supervize kolegů psychoterapeutů – individuální a skupinová
 • supervize kandidátů výcviku Integrace v psychoterapii - dosud
 • supervize lektorů psychoterapeutických výcviků- průběžně

 

Vlastní  výcviky:

1987–1992  psychoterapeutický výcvik SUR

1994– výcvik ve skupinové analýze ČSPAP

1994–2004  ukončený výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP), od 2005 členkou tréninkového výboru individuální sekce ČSPAP

2001–2004  ukončený výcvik Evropské asociace pro supervizi (EAS) vintegrativní supervizi, vedený Julií Hewson

2011  absolvování zkoušky - mentoring supervizor EASC a ČIS

    

Přednášková a publikační činnost:

Přednáška „Na schodech“ (o tom, co se děje v prostoru bezprostředně před a po PA sessi) Seminář psychoanalytického myšlení, 9. října 2006

Článek „Cesta za Sigmundem Freudem“, Revue psychoanalytické psyhocterapie, 2/2006

Přednáška „Vývoj psychoanalýzy po Freudovi“, Skálův institut, 11. března 2007

Přednáška „Supervize v pomáhajících profesích“, Východočeský institut psychoterapie, 13. dubna 2007

Článek „Rozhovor o supervizi“ (časopis Psychoterapie, 2/2007, spolu s K. Kalinou a Z. Vybíralem)

Přednáška „Integrativní supervize“, Centrum sociálních služeb Praha, 2007

Seminář „Neverbální komunikace v pomáhajícících  profesích“, Centrum sociálních služeb Praha, 19. června 2007

Pořádání pravidelných setkání nad supervizí supervize (2006– 2017)

Spolupořádání konference „Supervize v pomáhajících profesích“ (Janské Lázně 2004, Kralupy nad Vltavou 2007)

Spolupořádání kolokvií (1–8) na téma „Týmová supervize“ (s PhDr. B. Bašteckou a PhDr. M. Kinkorem, 2007–2010)

Přednáška „Co je to vlastně ta supervize?“ na konferenci „Respekt k dítěti“, pořádané MŠMT, červen 2010

Vedení výcviku v supervizi ČIS s MUDr. Janem Pfeifferem (2012- 2015)

Týmová supervize – teorie a praxe, Portál 2016 (spoluautorství s Bohumilou Bašteckou a Milenem Kinkorem)

Jak se to dá přežít aneb jak nevyhořet, Prevence, ročník 10, číslo 9, 2013

Seminář na téma „dobrá praxe“ pro ČAP 2016

Cyklus seminářů MŠMT pro školy- prevence vyhoření (2017- 2018)

 

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (řádný člen, tréninkový lektor a supervizor individuální sekce)
 • Český institut pro supervizi (místopředsedkyně správní rady 2003–2010, členka odborné rady ČIS)
 • Evropská asociace pro supervizi (EASC)