Mgr.Jan Kulhánek

jk
Role

supervizor klinické práce

Životopis

 

 

 

Narodil jsem se v roce 1972 v Praze, kde také žiji a pracuji většinu svého života. Jsem klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, lektor. Jsem ženatý, otcem tří dcer.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FFUK v Praze, během studia jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii VIAP. Následovala pětiletá příprava zakončená klinickou atestací a funkční specializací v psychoterapii. Své pracovní kompetence jsem dále rozšiřoval tříletým výcvikem v Biosyntéze ČIB a supervizním výcvikem pod ČIS.

Profesní životopis

Vzdělání a praxe v datech

Psychologické vzdělání:
1996 – 2002 FFUK Praha, jednooborová psychologie
2005 Klinická atestace 7.11.2005,
2006 Funkční specializace v oboru klinická psychologie 16.2.2006

Psychodynamický výcvik VIAP, kompletní psychoterapeutické vzdělání zakončeno v 2005
Supervizní výcvik ČIS absolvoval 1.11.2016, supervizor pro zdravotnictví a pomáhající profese, případová i týmová supervize.

raxe:
1992 - 2002 Arteterapeut na Dětské psychiatrické klinice FN Motol

2002 - 2005 Psycholog na DPK FN Motol

2005 Psycholog a psychoterapeut v Centru zrakových vad FN Motol

1992 - 2000 Dlouholetá spolupráce s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha

2006 - 2011: Vedoucí psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie) v rozsahu úvazku 1.0

2012 - dosud: Privátní zdravotnické zařízení PSYCHOTERAPIE ANDĚL Ostrovského 3, Praha 5 v rozsahu úvazku 1.0 – www.psychoterapie-andel.cz

Člen ČIS, ČAP, České lékařské společnosti

Lektorská činnost, zejména výukové bloky na PVŠPS – www.pvsps.cz