Zahájení 6.běhu psychoterapeutického výcviku

VIP 6 lektorský tým
Kde
Praha
Událost

Přijímací pohovory

 

Příští rok otevíráme další běh komunitního psychoterapeutického výcviku

Termín zahájený výcviku: září 2025

Termín podání přihlášky: 1.9.2024 -  5.1.2025

Termín uzávěrky 1. kola výběrového řízení (+oznámení o postupu do 2.kola ): 5.2.2025

Termín 2. kola výběrového řízení(osobní pohovory) : 4.-5.4. 2025

 

Bližší informace o podmínkách přihlášení se do výcviku  a další informace o výcviku (cena atd. ) zveřejníme dodatečně.