8.konference ČAP - Let nad krajinou české psychoterapie

ČAP logo
Kde
Praha
Událost

on-line konference

Místo konání:

Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Let krajinou české psychoterapie

Konference navazuje na hlavní misi ČAP –psychoterapie je samostatná profese, definovaná humanitním a lékařským vysokoškolským vzděláním, akreditovaným výcvikem, kontinuálním vzděláním a supervizí, spolupatřením do odborné společnosti, která má svůj etický rámec.

Konference loňská byla prostorem pro setkání jednotlivých škol. Bylo zřetelné, že nás více spojuje než rozděluje, jednotlivé myšlenkové proudy přinášejí inspiraci do společné snahy porozumět lidskému nitru.

To, co nás psychoterapeuty především spojuje, je způsob přemýšlení o dějích, které pozorujeme. Naše přemýšlení je jiné než přemýšlení učitelů, lékařů, sociálních pracovníků. Zároveň s nimi sdílíme jejich krajinu, hledáme, jak se s nimi dorozumět a jak přinést to naše do obecného užitku.

Přijďte si poslechnout zpravodajství o tom, jak se žije psychoterapii, jak se žije vám psychoterapeutům - v rozdílných kontextech. V současnosti pracují čtyři přípravné skupiny, které se snaží pomocí dotazníků, rozhovorů, analýzy dat posbírat specifika, kontexty, výzvy, vize, typické kazuistiky a potřeby, s kterými se naši kolegové v jednotlivých rezortech potkávají. 
Přijďte si poslechnout jejich souhrnné zpravodajství. Přijďte přispět svým pohledem v navazujících diskusních skupinách.

Jiří Drahota,
předseda ČAP

AKTUÁLNĚ:

Současná koronavirová situace bohužel nepřeje osobnímu setkání, Konferenci však přesto chceme uskutečnit, protože vnímáme, že doba je zralá ke zpřehlednění situace psychoterapie v jednotlivých rezortech a i z respektu k práci, kterou pro konferenci již kolegové z rezortů vykonali.

On-line verze nás ale nutí k organizačním změnám.

Rozhodli jsme se konferenci rozdělit, nyní proběhne pouze část „Psychoterapie v rezortech“. Pro část „Psychoterapie za časů cholery“ najdeme jiný termín na jaře 2021. Děláme to proto, že se obáváme, že online konference v původně plánovaném rozsahu by v online verzi byla nestravitelná pro účastníky. Pokud ji rozdělíme na dva samostatné bloky, věřím, že si ji více užijeme. Navíc se zdá, že zkušeností s distanční psychoterapií a tématy přicházejícími v souvislosti s psychoterapií bude přibývat a toto téma si zaslouží větší prostor. 

Přednášejícím z „Psychoterapie za časů cholery“ děkuji za dosavadní angažování a těším se na další spolupráci. Děkujeme i zájemcům o toto téma. V nejbližší době navrhneme termín, kdy by mohla tato část proběhnout.

 

 

Naše představa je nyní taková:

 

Konference se uskuteční naživo pro 5 – 15 lidí, kteří se vejdou k jednomu stolu. Anebo tak, jak to umožní aktuální protiepidemické normy. Moderátor, přednášející, diskutující. Prezentace a živá diskuse bude přenášena prostřednictvím zoomu. Sledující budou moci posílat otázky a komentáře prostřednictvím chatu. Mezi jednotlivými bloky (o přestávkách) budou otevřeny diskusní místnosti. Na závěr každého dne bude společný diskusní prostor.

 

Struktura každého bloku by měla být: Popis situace v rezortu, charakteristická kazuistika, diskuse mezi přítomnými + dotazy a komentáře z chatu.

 

Po každém bloku následuje pauza a během ní zoomová kuloární diskuze. To znamená, že necháme otevřenou zoomovou místnost, eventuálně ji rozdělíme na skupiny, do kterých bude možné vstoupit a zúčastnit se kuloární diskuse. 

 

Přišlo by nám fajn, kdyby účastníci konference, kteří jsou z jednoho místa vytvořili společná „konferenční hnízda“ (něco jako když se chodí na hokej do hospody). Pokusíme se vymyslet jak Vás mezi sebou kontaktovat.

 

 

Program:

Může se stát, že vzhledem k epidemiosituaci či technickým podmínkám může v programu dojít ke změnám, program budeme podle situace aktualizovat. 

 

Pátek 13.11.2020

8,00 otevření zoomové místností, přihlašování, ladění

9,00 – 9,20 Zahájení, organizační a technické informace

9,20 – 9,50 Zahájení konference Eugenius Laurinaitis a Patricia Hunt EAP

9,50 – 10,00 Přestávka, zoomové kuloáry

10,00 – 10,45 Vyžádaná přednáška (doplníme)

10,45 – 11,15 Přestávka, zoomové kuloáry

11,15 – 12,30 Psychoterapie v sociální oblasti

12,30 – 14,00 Přestávka, zoomové kuloáry

14,00 – 15,15 Psychoterapie ve školství

15,15 – 16,00 Přestávka, zoomové kuloáry

16,00 – 17,30 Osamělí vzduchoplavci (církev, vězeňství, cizinci)

17,30 – 18.00 Přestávka, zoomové kuloáry

18,00 – 19,00 Společná diskuze, reflexe

 

Sobota 14.11.2020

9,00 – 10,15 Psychoterapie OSVČ

10,15 – 11,00 Přestávka, zoomové kuloáry

11,00 – 12,15 Psychoterapie ve zdravotnictví

12,15 – 12,45 Přestávka, zoomové kuloáry

12,45 – 13,45 Závěrečná shrnující diskuze

 

Zdravíme a s mírným napětím se těšíme na setkání.

 

 

Za ČAP a organizační výbor konference Milan Stiburek

 

Konference se bude odehrávat v reálném čase přes platformu Zoom, účastníci ale budou mít přístup k záznamům. Nemusíte se tedy účastnit celé konference online, ale můžete si vybrané bloky pustit později, nebo opakovaně.

Konferenční poplatek jsme se rozhodli ponechat v původní výši 2020 Kč. Děkujeme, že nás podpoříte uhrazením této částky - online konferenci pořádáme poprvé a zjišťujeme, že její realizace sebou nese náklady stejně vysoké jako konference "fyzická".

Pokud byste se konference rádi zúčastnili, ale máte v současné době snížené příjmy můžete uhradit nižší variantu poplatku 1010 Kč.

 

Pokyny k platbě:

č. účtu: 22332233 /2010

V. symbol: 1311

Do zprávy pro příjemce: Vaše jméno - konference

 

 

Konferenční výbor:

Milan Stiburek – předseda milan.stiburek@seznam.cz
Jiří Drahota – předsedův pomocník
Dominika Čechová a Petr Jarolímek – zpravodajové Krajiny privátních praxí
František Matuška, Olga Kunertová, Jan Kulhánek, Zuzana Kocábová – zpravodajové Krajiny Zdravotnictví
Roman Pešek – Zpravodaj krajina Sociální služby
Zdenka Bajgarová – Zpravodaj Krajina Školství

Realizační tým:
Anna Stanislavová, Kateřiny Drahotová a Šafránková