Mgr.Martin Hajný

mh
Role

supervizor klinické práce

Kontakty
Životopis

Narodil jsem se v roce 1963 a působím v Praze. Postupně jsem vystudoval speciální pedagogiku (Mgr, 1988) a klinickou psychologii (PhDr., Ph.D. 1999). Prošel jsem psychoterapeutickými výcviky (Psychoanalytická psychoterapie, Rodinná terapie v Liberci, Skupinová psychoterapie VIAP) a výcvikem v supervizi (ČIS - Iron Mill Institute, 2003). Nejdříve jsem pracoval s adolescenty a rodinami v krizovém centru, drogově závislými a  později s pacientkami s poruchami příjmu potravy (RIAPS). V současné době jsem v soukromé praxi, poskytuje terapii, poradenství a supervizi v pomáhajích profesích. Lektoruji v psychoterapeutických výcvicích (Integra, Remedium) a přednáším na Adiktologii na Lékařské fakultě UK a supervizi na Fakultě humanitních studií. Publikoval jsem několik textů a přeložil odbornou publikace (Grada, Portál, Galén).