Institucionální zakotvení výcviku

Společnosti pořádající Výcvik integrace v psychoterapie  jsou  členem  národních i nadnárodních profesních organizací, které udělují akreditace k pořádání psychoterapeutického výcviku. Výcvik se takto hlásí k plnění závazků   a standardů provádění profesního vzdělávání v psychoterapii, a to v různých oblastech jejího působení (zdravotnictví, školství, sociální služby atd.).

Okazujeme také na některé zahraniční časopisy, které publikují především  výzkumnické práce v oblasti integrativního přístupu k psychoterapii (SPR, QJQRP)