PhDr. Roman Hytych Ph.D.

rh
Role

Lektor nácviku terapeutických dovedností

Životopis

 

Je psycholog, psychoterapeut, pracuje jako odborný asistent na katedře psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy university se zaměřením na výuku psychoterapie, kvalitativní metodologie a kulturní psychologie. Je zakládajícím členem Centra pro výzkum psychoterapie. Od roku 2011 je šéfredaktorem časopisu Psychoterapie, pracuje též v privátní psychologické a psychoterapeutické praxi. Je členem Společnosti pro výzkum psychoterapie a České asociace pro psychoterapii. Je autorem knihy Smrt a nesmrtelnost (Triton, 2008), spolueditorem knihy Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy (MUNI Press, 2013).

Profesní životopis

Narozen 1975.

 

Pracoviště

Privátní praxe, Mrkosova 35, 615 00 Brno

Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, 602 00 Brno

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

2004-2010 postgraduální studium sociální psychologie FSS MU, PsÚ AV ČR, Brno

2001-2004 magisterské studium psychologie FSS MU, Brno

1998-2001 bakalářské studium psychologie a sociologie FSS MU, Brno

1998-2001 psychoterapeutický výcvik v satiterapii

 

Přehled zaměstnání

2015 člen lektorského týmu Výcviku integrace v psychoteraii

2011-dosud: člen výzkumného týmu grantového projektu GAP407/11/0141 Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii

2009-dosud: odborný asistent na katedře psychologie FSS MU

2007-dosud: redaktor časopisu Psychoterapie: Praxe-Inspirace-Konfrontace; od roku 2011 šéfredaktor

2006–2009: psycholog, metodik projektu „Na kraji cesty“, YMCA, Brno

2004-2008: Středisko výchovné péče Help Me, Brno, psycholog, psychoterapeut

2002-dosud: Internetová poradna (psychologické poradenství), redaktor

2004-2005: Krizové centrum pro matky s dětmi SPONDEA, psycholog, psychoterapeut

2001-2002: Občanské sdružení Práh (pečující o dlouhodobě duševně nemocné), psychoterapeut a koordinátor psychoterapeutických služeb, case-manager

 

Odborné publikace

Čevelíček, M., Hytych, R., Roubal, J. (2013). Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Československá psychologie 5, 447-460.

Řiháček, T. Čermák, I., Hytych, R. (Eds.). (2013). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press.

Hytych, R. (2010). Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii. In Vybíral, Z., Roubal, J. (Eds.) Současná psychoterapie. (pp. 584-598). Praha: Portál.

Hytych, R., Macek, P. (2010). Kulturní a historická specifika utváření identity a sebepojetí dospívajících. In P. Macek, J. Širůček, I. Poledňová (Eds.). Sebepojetí a sebehodnocení v dětství a adolescenci. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s. 71-96, 25 s. ISBN 978-80-210-5107-2.

Hytych, R. (2008). Smrt a nesmrtelnost. Praha: TRITON.

Podrobně na: https://is.muni.cz/auth/osoba/8818#publikace

Členství v odborných společnostech

Člen Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR), zakládající člen Centra pro výzkum psychoterapie (FSS MU).