Mgr.Milan Stiburek

ms
Role

Lektor sebezkušenosti

Kontakty
Životopis

 

Pracuji jako psychoterapeut v Poradenském centru Psychosomatické kliniky Salus. Více než polovinu svého pracovního času věnuji psychoterapii, převážně individuální psychoterapii s klienty, které přivádějí jejich psychosomatické obtíže. V menší míře pracuji i s páry a rodinami. V rámci psychosomatické kliniky se podílím na vedení dlouhodobé terapeutické skupiny a pracuji jako arteterapeut v programu denního stacionáře. Významnou částí mé práce je také supervize, individuální i týmová. Těší mě práce s týmy, která mi umožňuje poznávat široké spektrum oblastí pomáhajících profesí. Zajímá mě i koncepční práce zejména v oblasti vzdělávání v psychoterapii a v supervizi, jsem čenem výboru České asociace pro supervizi a členem lektorského týmu Českého institutu pro supervizi. Psychoterapii se věnuji od roku 1990, kdy jsem po skonční studia speciální pedagogiky nastoupil do Střediska pro mládež v Praze. Dále jsem pracoval v Denním sanatoriu Fokus a na Psychosomatické klinice v Praze. Vycházím z psychodynamického přístupu, ale práce v týmech složených z inspirativních a přátelských kolegů vycházejících z různých psychoterapeutických směrů, mě přivedla k integraci a zaměření na hledání osobního psychoterapeutického přístupu.

Profesní životopis

nar. 13. 7. 1965 v Benešově u Prahy, ženatý, pět dětí

Vzdělání a výcviky

Výcvik v rodinné terapii, 500 hod., vedoucí výcviku MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková 2000 - 2004

Výcvik v integrativní supervizi, 100 hod., Český institut pro supervizi, vedoucí výcviku July Hewson 2000 - 2003

Integrující přístup pro práci s rodinami - Ostrov rodiny, 76 hod., vedoucí výcviku PhDr. Zdeněk Rieger, PhDr. Hana Vyhnálková 1993 – 2001

Podpora rodiny duševně nemocného, Fokus Praha a Social Care Initiatives Network 2000

Komunitní psychoterapeutický výcvik - SUR, 738 hod., vedoucí výcviku PhDr. Jitka Vodňanská 1992 - 1996

Základy Tvarové terapie, 72 hod., IPIPAPP, vedoucí výcviku doc. PhDr. Karel Balcar Csc. 1993 - 1994

Psychoterapeutická fakulta, 200 hod. 1991 - 1993

Arteterapeutický výcvik, 200 hod, vedoucí výcviku doc. PaedDr. Jan Slavík 1900 - 1992

Studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK 1986 - 1991

 

Praxe

SALUS, Poradenské centrum Psychosomatické kliniky pro podporu a rozvoj zdraví, individuální, rodinná a skupinová terapie (od 2013)

Denní sanatorium Fokus, rodinná terapie a individuální terapie, skupinová terapie, rodičvské skupiny

(od 1996 - 2014)

Psychosomatická klinika Patočova 3, individuální, rodinná a skupinová terapie (2003 - 2013)

Městské centrum sociálních služeb a prevence - Terapeutické středisko Triangl, rodinná a individuální terapie, organizace seminářů a lektorská čnnost (1999 – 2002)

individuální, skupinová a týmová supervize (od 2000)

vedení projektů a lektorská čnnost (drogová problematika, sociální problematika, nezaměstnanost, sociální práce, regionální politika, komunitní práce, budování týmů, …) 1995 - 2000

koordinátor arteterapeutického programu ve studiu Citadela (1998 – 2000)

Středisko pro mládež Praha – Klíčv (1990 – 1995)

 

Pedagogická a lektorská čnnost

od 2010 lektor Výcviku integrace v psychoterapii (pořádá Společost pro integraci v psychoterapii a Katedra psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně)

od 2004 lektor Vzdělávání v artefiletice a arteterapii

1999 - 2014 lektor Komunitního psychoterapeutického výcviku SUR

2003 - 2004 externí pedagog University J. A. Komenského, arteterapie

1995 - 1998 externí pedagog na Katedře výtvarné výchovy PFUK – artetrapie

od 1995 samostatná lektorská čnnost - semináře drogové prevence pro pedagogy a žáky Zš a Sš, Peer programy - skupinová práce se středoškoláky, lektor Vzdělávání protidrogových koordinátorů, MPK, kursy komunikace, týmové práce, sociálně psychologické dovednosti, arteterapeutické semináře, Rekvalifikačí kursy pro sociální pracovníky Charity, Kurs sociálně psychologických dovedností pro pracovníky uprchlických zařízení a další

 

Členství v odborných institucích

ČAP Česká asociace pro psychoterapii (čen výboru)

EAP Evropská asociace psychoterapeutů (certifikát psychoterapeut)

Psychoterapeutická společost České lékařské společosti J.E.Purkyně (certifikát psychoterapeut) 1990 - 2006

ČIS - Český institut pro supervizi (čen správní rady, certifikát supervizor, mentor)

SOFT – Společost pro rodinnou terapii (certifikát rodinný terapeut)

ČAA - Česká artetrapeutická asociace

SUR - občnské sdružení pro vzdělávání v psychoterapii (lektor výcviku a supervizor)

SIP Společost pro integraci v psychoterapii (lektor VIP – Výcvik integrace v psychoterapii)