PhDr. Markéta Rokytová

Markéta Rokytová
Role

Vedoucí výcviku VIP4,VIP5, lektorka sebezkušenosti.

Kontakty
Životopis

Za důležité body své profesní kariéry považuji 4 roky ve škole s nevidomými dětmi (tam jsem hodně získala nejen odborně, ale především lidsky) a poté na Dětské psychiatrické klinice FN Motol. V roce 1998 jsem získala funkční specializaci pro oblast zdravotnictví. Stála jsem u zrodu Psychosomatické kliniky v Praze. Nyní mám soukromou praxi, která je registrovaná jako nestátní zdravotnické zařízení. Nejvíc pracuji s ženami, kterým se nedaří otěhotnět. Prošla jsem různými psychoterapeutickými výcviky, nejvíc mne ovlivnil výcvik v logoterapii a existenciální analýze a mezinárodní výcvik, který byl vedený dynamicky. Lektorkou Výcviku integrace v psychoterapii jsem od jeho začátku, tedy od roku 2010. Baví mne mé (už dospělé) děti, zpívání, focení a jakákoliv forma tvoření. Výtvory sice ve výsledku nestojí za moc, ale cesta k nim bývá někdy velmi dobrodružná.

Profesní životopis

Narozena 22.2.1967, vdaná, 2 děti

Pracoviště:

NZZ Centrum Alivio, Praha 6

  

Funkce na pracovišti 

klinický psycholog a psychoterapeut

 

Vzdělání a akademická kvalifikace 

1989 – promoce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor psychologie (jednooborová)

1997 – atestace ze speciální průpravy na úseku činnosti klinická psychologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

1998 – funkční specializace v oboru systematická psychoterapie, Institut postgraduálního  vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

2006 – registrace Ministerstva zdravotnictví ČR    

 

Vzdělání v psychoterapii, supervizi a výzkumu 

1989 – 1993:  Mezinárodní sebezkušenostní výcvik (lektoři: Czeslaw Czabala, Varšava, Polsko a Helga Hess, Berlín, Německo)

1991 - 1992:  Terapie zaměřená na klienta (dr. Jan Vymětal, dr. Vendula Junková)

1994 – 1997: Výcvik v rodinné terapii (Institut rodinné terapie a systemických studií, Praha - dr. Jan Špitz, dr. Šárka Gjuričová)

1996 – 2004:  Výcvik v logoterapii a existenciální analýze (Jana Božuková, Gesellschaft fuer Logotherapie und Existenzanalyse, Vídeň, Rakousko)

1987: Světová konference o rodině „Patterns which Connect“, Praha

1989: Mezinárodní konference rodinné terapie Towards an Ecology of Mind“, Budapešť, Maďarsko

1992: Mezinárodní konference rodinné terapie, Praha

1994: Evaluation of Psychotherapy, mezinárodní psychoterapeutická konference, Hamburg, Německo

1996: Konference rodinné terapie, Heidelberg, Německo

2004: Tagung - Gesellschaft fuer Logotherapie un Existenzanalyse, konference, Praha

2009: Attachment narrative therapy - A. Vetere, R. Dallas (seminář), seminář, Praha

2009: Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues - Kenneth                  Evans, D. Psych. (workshop), Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (18.4.2009)

2009: Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues – Louis G.Castonguay, Ph.D. (workshop), Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (15.4.2009) 

2010: Integration in Psychotherapy. How to make it work?, konference, Varšava, Polsko

2014: Identita psychosomatické medicíny, konference, Liberec

2015: Výcviky a další formy vzdělávání v psychoterapii, sympozium, Brno

2018: Psychosomatická konference, Liberec

 

Přehled zaměstnání 

1989 – 1990:    Studijní pobyt na katedře psychologie  FF UK

1990 - 1994:    Mateřská, zákl. a zvl. škola pro nevidomé, Loretánská 19, Praha

1995 – 2003:    Dětská psychiatrická klinika fakultní nemocnice v Motole, Praha

2003 – 2006:   Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6

2006 – dosud:   Soukromá praxe- jaká?

2006 – dosud:   Spolupráce s Centrem reprodukční medicíny Gest

2010 – dosud:   Centrum Alivio, soukromá praxe (NZZ)

 

Vystoupení na konferencích a pedagogická činnost 

září 1997: Přednáška a kazuistika – pacientka s mentální anorexií,     Pedo-psychiatrická konference, Brno

červen 2007: Spolupráce psychologa a gynekologů v CAR (přednáška), Měsíc reprodukčního zdraví, ISZ

duben 2008: Psycholog v centru asistované reprodukce?  (přednáška), Psychosomatická konference, Liberec

říjen 2008: Dvě sestry aneb Je asistovaná reprodukce vždy žádoucí?(kazuistika), konference rodinné terapie, Hejnice

duben 2009: Plánovaný výcvik integrace v psychoterapii (přednáška-spoluautorství), 2. mezinárodní psychologicko-psychiatrické sympózium Integrace v psychoterapii, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

podzim 2009 a jaro 2010: Cyklus přednášek o mentální anorexii pro studenty základních a středních škol, Prak, o.s., Praha

říjen 2010- dosud:  Lektorka sebezkušenostní části Výcviku integrace v psychoterapii

listopad 2011: Struktura výcviku integrace v psychoterapii (spoluautorka s Mgr. Milanem Stiburkem), přednáška na XXVIII. česko-slovenské psychoterapeutické konferenci v Luhačovicích

listopad 2012: Život s neplodností (přednáška pro sestry z center asistované reprodukce), Merck, Praha

leden 2013: Vliv psychiky na neplodnost (přednáška pro gynekology), IPVZ, Praha

říjen 2013: Neplodný pár z hlediska psychologa (přednáška pro gynekology), IPVZ, Praha

prosinec 2014: Neplodnost jako trauma bez jasných hranic (přednáška), Rafael  Institut, Praha

leden 2015: Komunikace s neplodným párem (přednáška pro sestry z center asistované reprodukce), Merck, Praha

červenec 2015: Neplodnost a psychika (přednáška) kurz FyBiCh pro studenty středních škol, Nekoř

duben 2016: Když epoché nestačí (přednáška), Den logoterapie a existenciální analýzy, Praha

duben 2017: Co řeší pacientky? Co řeší terapeut? aneb Neplodnost v ordinaci psychologa (přednáška) Multidisciplinární seminář, Praha

říjen 2018: Neplodnost jako protrahované trauma (přednáška), Rafael institut, Praha

říjen 2018: Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy (spolupořádání mezinárodní konference) Praha

 

Mimouniversitní aktivity 

spolupráce s Českým rozhlasem (Večerní Radiožurnál, Káva o čtvrté, Třináctka plus), s Českou televizí (Sama doma, Planeta Věda), s časopisy Vlasta,  Dieta, Kondice, Svět ženy, Žena In, Zdraví a my, Betynka, s internetovým serverem www.neplodnost.cz, s Prak o.s. (osvěta na základních a středních školách o mentální anorexii), Sdružení Amelie (péče o onkologicky nemocné)…