Mgr.Jana Kostínková PhD.

jk
Role

Lektorka nácviku terapeutických dovedností

Kontakty

tel.:+420 732 240 333

e-mail: jana.kostinkova@gmail.com

Životopis

 

Psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi, dále pracuje jako odborná asistentka na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, kde se věnuje především výuce praktických dovedností, psychoterapie a kvalitativní metodologie. Patří mezi zakládající členy Centra pro výzkum psychoterapie, kde se výzkumně zabývala psychoterapeutickými výcviky, integrací v psychoterapii a kompetencemi psychoterapeutů. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Institutu pro skupinovou psychoterapii (INSTEP, 2013), postgraduální výcviky v Emotional-focused therapy pod vedením L. Greenberga a L. Timuľáka (2015) a Gestalt Plus (2019). Je členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Profesní životopis

Vzdělání 

2009 – 2015    doktorské studium psychologie (MU, FSS, katedra psychologie, obor sociální psychologie)

    Téma dizertační práce: Výcvik integrace v psychoterapii: vytváření, výuka, kompetence

2006 – 2009    magisterské studium psychologie (MU, FSS, katedra psychologie)

2003 – 2006    bakalářské studium (MU, FSS), Sociální politika a sociální práce a psychologie

1999 – 2003    maturitní zkouška (Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor)

 

Přehled zaměstnání 

2012 – nyní     soukromá psychologická praxe (Brno)

2015 – nyní     odborná asistentka (MU, FSS, katedra psychologie)

2012 – 2015     asistentka (MU, FSS, katedra psychologie)     

2011 – nyní     psycholožka (Poradenské centrum MU)

2010 – 2015     odborná pracovnice ve výzkumu (MU, FSS, GAP407/11/0141 Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii (2011-2015)

2009 – 2012    psycholožka (Sdružení Práh)

2007 – 2010    vedoucí lektorského týmu primární prevence, adaptačních a zážitkových kurzů (o.s. Prevent)

 

Psychoterapeutické výcviky 

2016 - nyní     postgraduální výcvik v Gestalt terapii (Gestalt Plus)

2014-2015    postgraduální výcvik v Emotional-focused therapy (Leslie Greenberg, Ladislav Timuľák, 94 hodin)

2007 – 2012    systematický psychoterapeutický výcvik (Instep, 866 hodin)

 

Další odborné kurzy a vzdělání 

2016        Právní souvislosti výkonu psychoterapeutické praxe (ČAP, 6 hodin)

2012        Projektivní koláže Miroslava Huptycha (42 hodin)

2011        Expresivní přístupy při práci se skupinou (25 hodin)

2010        Využití metody Biosyntéza v primární prevenci (24hodin)

2009         Základy krizové intervence (32 hodin)

2008        „Ostrov rodiny II“ (25 hodin)

2007          „Ostrov rodiny I“ (25 hodin)

2007         Sebezkušenostní výcvik v zážitkové pedagogice (320 hodin)

 

Konference 

2015         30.  Česko-slovenská psychoterapeutická konference (Jeseník)

8th European Conference on Psychotherapy Research (Klagenfurt, Rakousko), příspěvek: „Competency model of integrative training: Current version“ 

46th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (Philadelphia, USA), příspěvek: „Utilization of a competency model in integrative training in psychotherapy“

5. Mezinárodní psychoterapeutické sympozium (Brno), příspěvek: „Centrum pro výzkum psychoterapie: Vzájemné obohacování výcviku a výzkumu“

Mezinárodní konference Společný prostor 2015 (Olomouc), příspěvek: „Integrace v psychoterapii a výcviky: česká zkušenost“

2014        4. Česká a 2. Česko-slovenská konference Gestalt psychoterapie (Sepetná), příspěvek: „Začínající terapeuti: určitá míra úzkosti je nezbytná“

    45th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (Copenhagen, Denmark), příspěvek: „Competency model of integrative training“

2013    7th European Integrative Psychotherapy Conference (Ljubljana, Slovenia), příspěvek: „Working on Competency model“

    4. Mezinárodní psychoterapeutické sympozium (Brno)

2012    3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters (Porto, Portugal), příspěvek: „Reflexive capacity: Topology of trainees´ experience“

2011    42nd Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (Bern, Switzerland), příspěvek: „Formation of Integrative Training Conception: A Case Study of the Training in Psychotherapy Integration“

    28. Česko-slovenská psychoterapeutická konference (Luhačovice), příspěvek: „Vytváření koncepce integrativního výcviku: případová studie“

    3. Česká konference Gestalt terapie (Želiv)

    3. Mezinárodní psychoterapeutické sympozium (Brno)

    

Členství v odborných organizacích:

Česká asociace pro psychoterapii

Society for Psychotherapy Research