doc.MUDr. Jan Roubal Ph.D.

jr
Role

Vedoucí a garant výcviku VIP1-3, lektor teorie a supervizor nácviku terapeutických dovedností.

Kontakty
Životopis

Jako psychoterapeut pracuji od roku 1998, psychoterapii učím a superviduji v Česku i mezinárodně. Stále mne to těší a rád se také od svých klientů i studentů učím. Praktické zkušenosti jsem sbíral jako psychiatr a psychoterapeut při práci s klienty v rámci denního stacionáře, psychiatrické nemocnice a soukromé praxe. O psychoterapii jsem se hodně naučil také při psaní českých i zahraničních textů a editování knih zejména z oblasti psychoterapie v klinické praxi (Gestalt Therapy in Clinical Practice, From Psychopathology to the Aesthetics of Contact, 2013; Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy, 2016). Integrativní otevřenost různým přístupům je pro mne zásadně důležitá. Vzdělání v psychoterapii jsem nejdříve absolvoval v gestalt terapii a pak si ho doplňoval ve výcviku Pesso Boyden System Psychomotor, v supervizním výcviku ČIS, v mezinárodním výcviku o přístupu gestalt terapie v oblasti psychopatologie, ve výcviku v Emotion Focused Therapy. Se Z. Vybíralem jsem editoval integrativně pojatou přehledovou knihu Současná psychoterapie (2010), na katedře psychologie FSS MU v Brně integrativní pojetí psychoterapie učím budoucí psychology.

Profesní životopis

narozen 23. prosince 1971, ženatý, 3 děti

Pracoviště

* Katedra psychologie

Fakulta sociálních studií

Masarykova Universita

Žerotínovo nám. 2

602 00 Brno

 

Funkce na pracovišti

* docent

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

* 2017: Habilitace pro obor klinická psychologie. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha.

* 2014: Postgraduální studium. Doktorský studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie. 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha.

* 2005: Atestační zkouška II. stupně v oboru psychiatrie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

* 2003: Funkční specializace: Systematická psychoterapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

* 2001: Atestační zkouška I. stupně v oboru psychiatrie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

* 1995: IZV (Institut základů vzdělanosti), Kulturní antropologie (3 semestry), Praha

* 1993: One Year Program, Rothberg School for Overseas Students, Hebrew University Jerusalem

* 1997: MUDr., Karlova Univerzita, Fakulta všeobecného lékařství, Praha

* -

* VZDĚLÁNÍ V PSYCHOTERAPII, SUPERVIZI A VÝZKUMU:

* 2018: An Advanced International Event in Gestalt Therapy "Moving Towards the Edge" (R. Frank, J.M. Robine, M.V. Miller), Bilbao, Spain, July 23-29, 2018

* 2016: Time Limited Dynamic Psychotherapy (H. Levenson). Workshop. Prague, June 22, 2016

* 2015: Emotion Focused Therapy training (L. Greenberg, L. Timulak). Levels one, two and three. By Person-Centered Approach Institute and Institute of Applied Psychology. Faculty of Social and Economic Sciences Comenius University in Bratislava.

* 2014: Gestalt Therapy Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances (International Training Program). Instituto di Gestalt HCC. Italy.

* 2012: Supervizní výcvik v gestalt modalitě, IVGT, Praha.

* 2010, 13-17.9., kurz: Analytická práce s programem ATLAS.TI

* 2009: Integrative approach in psychotherapy; clinical and training issues (workshop), Louis Castonguay, FSS MU Brno, 2009/04/15.

* 2009: Integrative approach in psychotherapy; clinical and training issues (workshop), Ken Evans, FSS MU Brno, 2009/04/18.

* 2006: Kvalitativní výzkum v gestalt terapii (studijní program), Ken Evans

* 2005: Výcvik v integrativní supervizi, Český institut pro supervizi

* 2003: Systematický výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor), A.Pesso, L.Perquin, I.Baardman, M.J.Howald

* 2001: Postgraduální výcvik v gestalt terapii, Norsk Gestalt Institute, Multi-Di-Mens /Belgian Gestalt Institute

* 1999: Neverbální techniky, J.Vodňanská, Praha

* 1998: Systematický výcvik v gestalt terapii, Norsk Gestalt Institute, Multi-Di-Mens /Belgian Gestalt Institute/, Institut pro Gestalt a psychosyntézu, Praha

*

Přehled zaměstnání

* 2018-: Docent, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně

* 2015–2018: Odborný asistent, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně

* 2014-: Odborný garant a vedoucí výcviku Gestalt Studia (komplexní výcvik v gestalt terapii), www.gestaltstudia.cz

* 2014-: Lektor teoretické části psychoterapeutického výcviku Institut pro skupinovou terapii (Instep), Praha.

* 2014-: Visiting trainer - Gestalt Study Center of Kaunas, Lithuania.

* 2013-: Supervizor, Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu, Bratislava.

* 2012-: Výcvikový supervizor: Komplexní vzdělávací program v psychoterapii, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

* 2010-2011 Vedení postgraduálního kurzu gestalt terapie (II), Institut pro výcvik v gestalt terapii, Praha

* 2009-: Vedoucí výcviku a lektor, Výcvik integrace v psychoterapii.

* 2009-2010 Vedení postgraduálního kurzu gestalt terapie, Institut pro výcvik v gestalt terapii, Praha

* 2008-2012: Koordinátor, Institut pro výcvik v gestalt terapii, Praha.

* 2008-12: Lektor: Komplexní vzdělávací program v psychoterapii, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

* 2006–: Psychiatr a psychoterapeut, soukromá psychiatrická a psychoterapeutická ambulance, Havlíčkův Brod

* 2006–7: Psychoterapeut, soukromá psychoterapeutická praxe, Jihlava

* 2006-7: Lektor, Rafael institut (výcvik a vzdělávání v terapii a prevenci psychotraumatu)

* 2006–15: Asistent, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně

* 2006-11: External Evaluator, Scarborough Psychotherapy Training Institute

* 2004-: Supervizor, teamová a případová supervize v oblasti psychoterapie a sociálních služeb

* 1999-2005: Psychiatr a psychoterapeut, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

* 1999–: Psychoterapeut, soukromá psychoterapeutická praxe, Havlíčkův Brod

* 1998-2012: Lektor a supervizor, Institut pro Gestalt Terapii, Praha.

* 1998-1999: Psychoterapeut, Soukromá psychoterapeutická praxe, Praha

* 1998-1999: Psychoterapeut, Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha

*

Vystoupení na konferencích a pedagogická činnost

* Roubal, J. The "dance steps" between psychotherapist and client: an aesthetic, phenomenological and field oriented observational tool for psychotherapists (Spagnuolo Lobb, M.) (discussant). 49th International Annual Meeting, Amsterdam, 27-30.6.2018.

* Hytych, R., Roubal, J., Rihacek, T., Cevelicek, M., Holub, D. Retrospective client interviewing can inform clinicians' practice and complement routine outcome monitoring. 49th International Annual Meeting, Amsterdam, 27-30.6.2018.

* Cevelicek, M., Rihacek, T., Vranova, J., Machova, J., Roubal, J., Hytych, R. What works, from the therapists' perspective, in the treatment of medically unexplained somatic symptoms. 49th International Annual Meeting, Amsterdam, 27-30.6.2018.

* Roubal, J., Hytych, R., Rihacek, T., Rolf Sandell, R. Process of Change in a Gestalt Therapy from Perspectives of the Researcher, Client, and Therapist: A Single Case Study. 49th International Annual Meeting, Amsterdam, 27-30.6.2018.

* Herrera, P., Roubal, J., Mstibovskyi, I., Brownell, P. Single Case Time Series, a methodology for exploring efficacy and change process in practice-based settings. 49th International Annual Meeting, Amsterdam, 27-30.6.2018.

* Roubal, J. Research challenges in the existential-experiential approach of Gestalt therapy (panel moderator). 49th International Annual Meeting, Amsterdam, 27-30.6.2018.

* Roubal, J. Case formulation in Gestalt Therapy. Psiho-Integrum D.O.O. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 3-5.5.2018

* Roubal, J. Gestalt perspective on Psychopathology: Mourning and depression. Institute MIGIS (Gestalt therapy institute), Dnepropetrovsk, Ukraine. 15-17.3.2018

* Roubal, J. Psychopathology from the Gestalt therapy perspective (lecture). Southern Regional Gestalt Institute, Rostov-on-Don, Russia. 19.4.2018

* Gestalt diagnosis and working with depression (workshop). Southern Regional Gestalt Institute, Rostov-on-Don, Russia. 20-22.4.2018

* Roubal, J. Connecting theory and practice through supervision and personal work (seminar for psychotherapy trainers). Psychology Center "Youcanlive", Moscow, Russia. 27-29.11.2017.

* Roubal, J. What can guide a psychotherapist in difficult clinical situations? (seminar). Psychology Center "Youcanlive", Moscow, Russia. 30.11-1.12.2017.

* Roubal, J. How to maintain joy and creativity when immersed in the depression with the client: Therapists‘ own experiences and working strategies with depressed clients (lecture). Trinity College, Dublin, Ireland. 22.11.2017.

* Roubal.J. Embodied and relational case formulation in Gestalt therapy (seminar). British Gestalt Journal Seminar Day, UK. 18.11.2017.

* Francesetti,G., Roubal.J. The aesthetic diagnosis in Gestalt psychotherapy (lecture). Embodied Aesthetics, 19th Herbstakademie 2017 / Fall Academy 2017. Heidelberg, Germany. 5-7.10.2017.

* Roubal,J., Francesetti, G. How to maintain joy and creativity when immersed in the depression with the client: Therapists‘ own experiences and working strategies with depressed clients (lecture). Embodied Aesthetics, 19th Herbstakademie 2017 / Fall Academy 2017. Heidelberg, Germany. 5-7.10.2017.

* Roubal, J. Gestalt Therapy & Mirroring (panel chair). Embodied Aesthetics, 19th Herbstakademie 2017 / Fall Academy 2017. Heidelberg, Germany. 5-7.10.2017.

* Roubal, J. Propojování teorie a praxe u jednotlivých případů (workshop). Bratislava, Slovakia. 28-29.9.2017.

* Roubal, J. Case Formulation in Gestalt Therapy (lecture). II Congress of Gestalt therapy in Belgrade, Serbia. 15-18.9.2017.

* Roubal, J., Hytych, R., Sandell, R., Rihacek, T. (lecture). Four Perspectives on the Change Process in a Single Case Study: Client, Therapist, Outcome Researcher, and Process Researcher. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters, 4th joint conference, Oxford, UK, 20–22.9.2017.

* Řiháček T., Roubal J., & Motalová K. (lecture). Dimensions of the therapeutic relationship: The therapist perspective. In SPR UK & European Chapters 4th Joint Conference. Oxford, UK, 2017.

* Roubal, J., Řiháček, T. How to publish your research (educational workshop). Exploring Practice-Based Research in Gestalt Therapy. 26-28.5.2017, Paris

* Roubal, J., Francesetti, G. How to include research into psychotherapy trainings (educational workshop). Exploring Practice-Based Research in Gestalt Therapy. 26-28.5.2017, Paris

* Herrera, P., Roubal, J., Mstibovskyi, I., Brownell, P. The creation of an international practice based research network in Gestalt Therapy (lecture). Exploring Practice-Based Research in Gestalt Therapy. 26-28.5.2017, Paris

* Philippson, P., Settanni, M., Fogarty, M., Roubal, J., Francesetti, G. What does a therapist do when s/he does Gestalt therapy? (discussion panel participant). Exploring Practice-Based Research in Gestalt Therapy. 26-28.5.2017, Paris

* Roubal, J. Next....Visions for Gestalt therapy (panel moderator). Exploring Practice-Based Research in Gestalt Therapy. 26-28.5.2017, Paris

* Fialova, D., Roubal, J. Dialogical practice in Gestalt therapy (lecture) Sympozium rodinné terapie 2017. Rakvice, Česko, 11.5.2017

* Roubal, J. Experiment (workshop). 5. česká konference Gestalt psychoterapie. Seč, Česko, 24-26.3.2017.

* Vidakovic, I., Baalen, D.v., Roubal, J. Specific competencies of Gestalt therapists (lecture, invited speaker). 5. česká konference Gestalt psychoterapie. Seč, 24-26.3.2017.

* Roubal, J. Psychopathology and diagnostics from the relational perspective of Gestalt therapy (lecture, invited speaker). Department of psychology, Warsaw university, Poland. 10.2.2017.

* Roubal, J. Psychopathology from a relational point of view. Focus on the work with depressed, suicidal and mourning clients (educational seminar). Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (Polish Association for Gestalt therapy). Warsaw, 10-12.2.2017, Poland.

* Řiháček T., & Roubal J. Podoby psychoterapeutického vztahu. In Psychologické aspekty pomáhání, Ostrava. 2016.

* Řiháček T., & Roubal J. Psychoterapeutické metody v praxi: Výsledky průzkumu mezi českými psychoterapeuty. In Identita české psychoterapie: 4. konference České asociace pro psychoterapii. 2016.

* Řiháček T.., Roubal J., & Bílý O. The use of trans-theoretical principles of change among Czech psychotherapists and counselors. In 47th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2016.

* Roubal, J. Prožívání psychoterapeutů při práci s depresivními pacienty: klinické implikace kvalitativního výzkumu (přednáška). Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS, psychoterapeutická sekce. Psychiatrická klinika, Praha. 7.12.2016

* Mark Reck, Jan Roubal, Margherita Spagnuolo Lobb. Researching on the process of this conference's organizational team (poster presentation). A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference. Taormina, Sicily. 22-25.9.2016.

* Roubal, J., Hytych, R., Sandell, R. (2016). A practitioner friendly way to get a research based feedback from the client (panel presentation). In: Mark Reck, Laima Sapezinskiene, Rytis Artusas Stelingis, Christine Stevens, Jan Roubal. The Meeting of Gestalt Therapy Practice and Research (panel discussion). A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference. Taormina, Sicily. 22-25.9.2016.

* Pablo Herrera, Jan Roubal, Illia Mstibovskyi, Jorg Bergmann. The creation of an international practice based research network in Gestalt Therapy process and outcome (presentation). A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference. Taormina, Sicily. 22-25.9.2016.

* Roubal, Jan (moderator), Willi Butollo, Madeleine Fogarty, Mark Reck. Challenges of applying research methods in Gestalt therapy (panel discussion). A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference. Taormina, Sicily. 22-25.9.2016.

* Roubal, Jan. Gestalt Therapy Approach to Diagnostics and Psychopathology (seminar). Psychology Center "Youcanlive", Moscow, Russia. 28-30.10.2016.

* Roubal, Jan. Psychopathology from a relational point of view (Focus on the work with depressed, suicidal and mourning clients) (seminar). Gestalt Study Center of Kaunas, Lithuania, 30.4-1.5.2016.

* Roubal, Jan, Rytis Stelingis. Introduction to supervision in Gestalt therapy (seminar). Gestalt Study Center of Kaunas, Lithuania, 29.4. 2016.

* Roubal, Jan. Jak je možné se učit integraci v psychoterapii (invited speaker). II. Mezinárodní konference Skálova institutu, Současná integrativní psychoterapie. Praha, 22.6.-23.6.2016.

* ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie (poster). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XIV. česko-slovenská konference. 2-3/2/2015. 2015.

* ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. How therapists experience psychotherapy with depressive patients: A grounded theory. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting Copenhagen, Denmark June 25-28, 2014.

* ŘIHÁČEK, Tomáš, Mária KAHANCOVÁ, Len JENNINGS, Jan ROUBAL a Zbyněk VYBÍRAL. Czech master therapists. In 46th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research. Philadelphia, USA 2015.

* Roubal, Jan, Rihacek Tomas. How Therapists Experience Psychotherapy with Depressive Patients: A Grounded Theory and Future Research Possibilities (lecture). Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, Klagenfurt, Austria. September 24 - 26, 2015

* Roubal Jan, Illia Mstibovskyi, Pablo Herrera Salinas, Philip Brownell; Jörg Bergmann, Otto Glanzer, Stefan Pfleiderer. Single Case, Timed Series (SCTS) Design Efficacy Studies of Psychotherapy of Depression: the Experience of the International Project on Gestalt therapy (lecture). Society for Psychotherapy Research 8th European Conference, Klagenfurt, Austria. September 24 - 26, 2015

* ROUBAL, Jan. Action research of a psychotherapy training. The Challenge of Establishing a Research Tradition for Gestalt Therapy. Part II. Cape Cod, USA. 2015.

* ROUBAL, Jan. Jak je možné učit integraci v psychoterapii. Mezinárodní konference Společný prostor 2015, 12.-14.2.2015, Olomouc. 2015.

* ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XIV. česko-slovenská konference. 2-3/2/2015. 2015.

* Roubal, Jan. Therapists’ In-session Experiences with Depressive Clients: A grounded theory (poster). The First International Symposium on Relational Research, 12-13 September 2014, Prague, Czech Republic

* Roubal, Jan. Relational Research in the Context of Therapy (Lecture, invited speaker). The First International Symposium on Relational Research, 12-13 September 2014, Prague, Czech Republic

* ROUBAL, Jan a Tomáš ŘIHÁČEK. How therapists experience psychotherapy with depressive patients: A grounded theory (lecture). Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting Copenhagen, Denmark June 25-28, 2014. 2014.

* Koutna Kostinkova, J., Roubal, J., Horvath, Adam. Competency Model of Integrative Training (lecture). Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting Copenhagen, Denmark June 25-28, 2014. 2014.

* Rihacek, T., Roubal, Jan. Grounded Theory Method: Principles and Applications (lecture). Research in Gestalt Therapy (educational seminar of EAGT). Rome May, 2-4th, 2014.

* ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Stanislava DUDOVÁ, Jana KOSTÍNKOVÁ, Roman HYTYCH a Michal ČEVELÍČEK. Centrum pro výzkum psychoterapie: Vzájemné obohacování výcviku a výzkumu. 5. mezinárodní psychoterapeutické sympózium. Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno. 21.-23.5.2015

* Čevelíček, Michal. Hytych, Roman. Roubal, Jan. Case formulation ve výcviku, hodnocení a poskytování zpětné vazby (workshop). 30. Československá psychoterapeutická konference. Jeseník, 12.15.11.2015

* Řiháček, Tomáš. Roubal, Jan. Jak si vytváříme osobní terapeutické přístupy? (workshop). 30. Československá psychoterapeutická konference. Jeseník, 12.15.11.2015

* Hytych, Roman. Roubal, Jan. Proces změny v Gestalt terapii: Případová studie (přednáška). 30. Československá psychoterapeutická konference. Jeseník, 12.15.11.2015

* Roubal, Jan. Řiháček, Tomáš. Jak psychoterapeuti prožívají sezení s depresivními klienty (přednáška). 30. Československá psychoterapeutická konference. Jeseník, 12.15.11.2015

* Roubal, Jan. Etika jako „retardér“ (přednáška, invited speaker). Seminář „Etické otázky v psychoterapii“, Česká asociace pro psychoterapii. Praha, 24.11.2015.

* Roubal, Jan. Jaké kompetence nabývají terapeuti v gestalt výcviku? A jak? (přednáška). 5. mezinárodní psychoterapeutické sympózium. Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno. 21.-23.5.2015

* Roubal, Jan. How can we use psychopathology and diagnostics in gestalt therapy practice (seminar). Gestalt Study Center of Kaunas, Lithuania, 1-2.5.2015.

* ROUBAL, Jan. Jak je možné učit integraci v psychoterapii (přednáška). In Mezinárodní konference Společný prostor 2015, 12.-14.2.2015, Olomouc. 2015.

* Roubal, Jan. Současná gestalt terapie (přednáška). Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Praha, 2.12.2014.

* Roubal, Jan. Gestalttherapie in der Behandlung von Depression (seminar). Österreichische Vereinigung für Gestalttherapie. Vienna, 14.11.-16.11.2014.

* Roubal, Jan. Co se děje s gestalt terapií v Evropě? (přednáška). 4. Česká a 2. Česko-Slovenská konference Gestalt psychoterapie Sepetná 15. - 17. 10. 2014

* ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. Jak může výzkum psychoterapie obohatit praxi? (přednáška). 4. česká a 2. česko-slovenská konference Gestalt psychoterapie. 2014.

* Roubal, Jan. Do our interventions help our clients or do they help us? (workshop). UKAGP Conference, 21 September 2014, London, GB

* ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Markéta SKÁLOVÁ a Jana KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ. Developing one’s personal therapeutic approach: Training and research perspectives. 7th European Integrative Psychotherapy Conference: New developments and challenges in psychotherapy integration. 2013.

* Roubal, Jan. Working with depressive clients is like standing on the edge of a slippery slope. (lecture). 11th Conference of The European Association for Gestalt Therapy, 20-22.9., Kraków

* Wimmer, B., Vidakovic, I., Roubal, J., Zeleskov Djoric, J., Baalen, D.v., Francesetti, G.: Gestalt therapist s specific competencies: The work in progress of the EAGT committee. (workshop). 11th Conference of The European Association for Gestalt Therapy, 20-22.9.2013, Kraków

* Roubal, J., Cannavo, M., Francesetti, G., Holzinger, B., Vidakovic, I., Zeleskov Djoric, J., Beja, V.: How to support research of Gestalt Therapy? (workshop). 11th Conference of The European Association for Gestalt Therapy, 20-22.9.2013, Kraków

* Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J.: Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact (book presentation). 11th Conference of The European Association for Gestalt Therapy, 20-22.9.2013, Kraków

* Roubal, J., Koutna Kostinkova, J., Hytych, R.: How do we teach personal therapeutic approach in psychotherapy training? (lecture). Conference of Society for Exploration of Psychotherapy Integration. Barcelona, Spain, June 6-9,2013

* Roubal, J.: Gestalt Therapy in Clinical Practice: From Psychopathology to the Aesthetics of Contact (book presentation). Vienna, Österreichischen Vereinigung für Gestalttherapie (ÖVG), June 6th, 2013

* Roubal, J., Stiburek, M.: Kde se používá psychoterapie? (diskusní panel). 4.psychoterapeutické sympózium "Psychoterapie dnes: kde se ocitla a kam se ubírá?“. Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno. 23.-25.5.2013

* Roubal, J.: How psychotherapists cope with their own experiences when working with depressive patients (lecture). The Research Conference "The Challenge of Establishing a Research Tradition for Gestalt Therapy. Gestalt International Study Center, Cape Cod, MA, USA. April 17-20,2013

* ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Markéta SKÁLOVÁ a Jana KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ. Developing one’s personal therapeutic approach: Training and research perspectives (lecture). 7th European Integrative Psychotherapy Conference: New developments and challenges in psychotherapy integration. 2013.

* Rihacek, T., Roubal, J.: Synergy of training and research (lecture). 3. Joint Meeting of the Society for Psychotherapy Research European and UK Chapters, 13.10. 2012, Porto.

* Cevelicek, M., Hytych, R., Roubal, J.: Case formulation as a research and training tool (lecture). 3. Joint Meeting of the Society for Psychotherapy Research European and UK Chapters, 13.10. 2012, Porto.

* Roubal, J.: Vina a stud z pohledu gestalt terapie (přednáška, invited speaker). 11. Den existenciální analýzy a logoterapie, 21.4. 2012, PL Bohnice, Praha.

* Roubal, J., Stiburek, M.: Co a jak učíme budoucí psychoterapeuty? (workshop). 28. česko-slovenská psychoterapeutická konference, 2–5.11.2011, Luhačovice

* Karpíšek, R., Roubal, J.: Dosavadní průběh Výcviku integrace v psychoterapii (přednáška). 28. česko-slovenská psychoterapeutická konference, 2–5.11.2011, Luhačovice

* Koutná Kostínková, J., Roubal, J.: Vytváření koncepce integrativního výcviku (přednáška). 28. česko-slovenská psychoterapeutická konference, 2–5.11.2011, Luhačovice

* Roubal, J.: Tři možné perspektivy při diagnostikování v gestalt terapii; 28. česko-slovenská psychoterapeutická konference, 2–5.11.2011, Luhačovice

* Koutná Kostínková, J. a ROUBAL, J. Formation of Integrative Training Conception: A Case Study of the Training in Psychotherapy Integration (lecture). 42nd International Meeting of Society for Psychotherapy Research, June 29 – July 2, 2011 Bern, Switzerland.

* Zatloukal,L., Roubal,J., Chlupáček, D.: Pohled výzkumníka, terapeuta a klienta na významné momenty terapeutického procesu (přednáška). 3. mezinárodní psychoterapeutické sympózium "Co a jak umíme zkoumat v procesu psychoterapie?", Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 26.5.2011, Brno.

* Roubal, J.: Intuice v psychoterapii (přednáška a workshop). 64. psychoterapeutický seminář, o.s. Péče o duševní zdraví. 6.5.2011, Pardubice.

* Roubal, J.: PBSP a Gestalt terapie: rozdíly a podobnosti škol, možnosti a omezení společného využití (přednáška). První česká konference Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie, 4. 3. 2011, Praha

* Roubal.J, Infectious depression – therapist in danger! (lecture), 10th EAGT conference on gestalt therapy 9-12/9/2010 in Berlin

* Roubal.J, J.Baker, G.Rolfsen, (EAGT ethics committee workshop). 10th EAGT conference on gestalt therapy 9-12/9/2010 in Berlin

* Roubal.J, Gianni Francesetti, M. Gecele; D. Bloom, J. Roubal, M. Spagnuolo Lobb, C. Vazquez Bandin.: Gestalt Perspective on Psychopathology (panel) 10th EAGT conference on gestalt therapy 9-12/9/2010 in Berlin

* Roubal, Jan, Z. Vybiral, E. Danelova, R. Plchova.: Integrative Perspective as a Ground for Graduate Education, Therapeutic Traning and Research (lecture). Conference of Society for Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI), Florence, 2010/05/29

* Roubal, J.: Spiritualita v psychoterapii (workshop), Letní škola gestaltu, 2009/08/20-23

* Roubal, J.: Plánovaný výcvik integrace v psychoterapii (přednáška), Mezinárodní psychoterapeutické sympózium "Integrace v psychoterapii (Co s čím a proč?)", katedra psychologie FSS MU v Brně, 2009/04/16-17

* Roubal, J.: Proces změny v gestalt terapii (diskusní panel), Česko-slovenská konference gestalt psychoterapie, Sepetná 22.-24.10.2008

* Roubal, J.: Experiment v gestalt terapii(přednáška), 26. česko-slovenská psychoterapeutická konference, Luhačovice 16-20.10.2007

* Roubal, J.: Psychoterapie deprese: Jak může terapeut přežít ve zdraví? (workshop). 26. česko-slovenská psychoterapeutická konference, Luhačovice 16-20.10.2007

* Roubal, J.: Use of Experiment in Gestalt Therapy (workshop), 9. European Conference of Gestalt Therapy (6-9.9.2007), Athens, Greece

* Roubal, J.: Proces diagnostikování v terapeutickém vztahu (přednáška). Psychologicko – psychiatrické setkání nad psychoterapií, 1. ročník 2007, téma: „Diagnózy a diagnostikování v psychoterapii (Ano, ne, proč a jak?)“, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, 30-31. 3. 2007

* Roubal, J.: Je deprese nakažlivá? (Průběžné výsledky kvalitativního výzkumu „Uvědomění a strategie zvládání psychoterapeutů při práci s depresivními klienty“)(přednáška). I. česká konference gestalt terapie, 6.-8.10.2006, Hejnice

* Roubal, J.: Použití experimentu v gestalt terapii (workshop), I. česká konference gestalt terapie, 6.- 8.10.2006, Hejnice

* Roubal, J.: Deprese – diagnóza vztahu (přednáška), 11. celostátní konference psychosomatické medicíny - „Emoce a nemoc“, 21-23/9/2006, Liberec

* Roubal, J.: Gestalt group work with seriously disturbed depressive patients (přednáška), 8. evropská konference gestalt terapie (EAGT), Praha

* Roubal, J.: Kreativita v gestalt terapii (přednáška), Odborná schůze Psychoterapeutické společnosti JEP, Lékařský dům, Praha

* Roubal, J.: Gestalt přístup při terapii deprese (přednáška), 24. česko-slovenská psychoterapeutická konference, Luhačovice, 2003

* Roubal, J.: Gestalt terapie v klinické praxi (přednáška), Psychiatrická klinika, Hradec Králové, 2003

* Roubal, J.: Zkušenosti se skupinovou terapií depresivních pacientů (přednáška), Regionální psychiatrický seminář, Hrubá skála, 2003

* Roubal, J.: Gestalt terapie a deprese (přednáška), Odborná schůze Psychiatrické společnosti JEP, Psychiatrická klinika, Praha, 2002

* Roubal, J.: Gestalt terapie a deprese (přednáška), Regionální východočeský psychiatrický seminář, Černý Důl, 2002

* Roubal, J.: Jak rozhodujeme za naše pacienty – přístup gestalt terapie (workshop), 4. sjezd psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 2002

*

Vědeckovýzkumná činnost

* Beja, V., Francesetti, G., Reck, M., Roubal, J. Exploring Practice-Based Research in Gestalt Therapy (conference conveners). 26-28.5.2017, Paris

* Roubal, Jan, Reck, Mark. European Association for Gestalt Therapy awards for young researchers (scientific organizors). A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference. 22-25.9.2016. Taormina, Sicily.

* Roubal, Jan. Review of a manuscript subscription for Psychotherapy Research journal (Heidi M. Levitt - Action Editor), 2016-11

* Member of Planning and Scientific committee and Research committee. A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference. 22-25.9.2016. Taormina, Sicily.

* Roubal, Jan. Review of a manuscript subscription for Psychotherapy Research journal (Heidi M. Levitt - Action Editor), 2016-05

* Organisor of a Research seminar in Gestalt therapy, organised by the Research committee of the European Association for Gestalt T herapy. Rome, 2-4.5.2014

* European coordinator of Gestalt International Collaborative Project: Single Case, Timed Series Design, 2013-.

* Centrum pro výzkum psychoterapie při katedře psychologie, FSS MU Brno. Člen výzkumného týmu. 2012-

* Member of Society for Psychotherapy Research Interest Section on Therapist Training and Development (SPRISTAD), 2012-

* Chair of the Research Committee of European Association for Gestalt Therapy. 2012-

* Výzkumný projekt: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy - analýza výcviku integrace v psychoterapii (GAČR). Člen výzkumného teamu. Katedra psychologie FSS MU v Brně. 2010-

* Society for Psychotherapy Research, member, 2010-

* Výzkumný projekt: Analýza východisek výcviku integrace v psychoterapii. Člen výzkumného týmu. Katedra psychologie FSS MU v Brně. 2009-

* Research Committee of European Association for Gestalt Therapy, member. 2009-

*

Akademické stáže

* School of Psychology, Trinity College Dublin, Ireland. 20-24.11.2017

Universitní aktivity

* Oborová rada psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

* 5. mezinárodní psychoterapeutické sympózium (pořadatel spolu se Z. Vybíralem): "Výcviky. Vzdělávání v psychoterapii". Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno. 21.-23.5.2015

* 4. mezinárodní psychoterapeutické sympózium (pořadatel spolu se Z. Vybíralem): "Psychoterapie dnes: kde se ocitla a kam se ubírá?“. Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno. 23.-25.5.2013

* 3. mezinárodní psychoterapeutické sympózium (pořadatel spolu se Z. Vybíralem)"Co a jak umíme zkoumat v procesu psychoterapie?", Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Brno. 2011/05/26-27

* Časopis Psychoterapie (předseda redakční rady), FSS MU Brno, 2010-:

* 2. mezinárodní psychoterapeutické sympózium (pořadatel spolu se Z. Vybíralem) "Integrace v psychoterapii (Co s čím a proč?)", katedra psychologie FSS MU v Brně, 2009/04/16-17

* 1. mezinárodní psychoterapeutické sympózium (pořadatel spolu se Z. Vybíralem) "Diagnózy a diagnostikování v psychoterapii (Ano, ne, proč a jak?)", katedra psychologie FSS MU v Brně, 2007/03/30-31

* Časopis Psychoterapie (člen redakční rady), FSS MU Brno, 2007-

*

Mimouniversitní aktivity

* 2017-: Scientific Board member. Istituto di Gestalt HCC Italy, Gestalt Therapy Book Series

* 2016-: Trainer, International Institute for Gestalt Therapy and Psychopathology, Italy.

* 2016-: Trainer, Training for Gestalt Supervisors, Istituto di Gestalt HCC, Italy.

* Chair of the Ethics Committee of European Association for Gestalt Therapy. 2016-

* 2016-: Externí lektor (Adjunct Faculty), Portland Gestalt Therapy Training Institute http://www.pgtti.com/adjunct-faculty/

* 2015-: Associate member - New York Institute for Gestalt Therapy.

* 2015-: Member - The Society for the Advancement of Psychotherapy. Division 29 of the American Psychological Association. (Non-APA Affiliate Member)

* 2014-: Člen odborné rady České asociace pro psychoterapii (ČAP)

* 2014-: člen - Česká asociace pro psychoterapii.

* 2013-: předseda - Společnost pro integraci v psychoterapii.

* 2012-: člen - Society for Exploration of Psychotherapy Integration.

* 2012: předseda - Research Committee, European Association for Gestalt Therapy

* 2011-: Accredited Superisor - European Association for Gestalt Therapy

* 2010: člen - Research Committee, European Association for Gestalt Therapy

* 2010-: člen - Society for Psychotherapy Research

* 2010-: člen redakční rady - Gestalt Review

* 2009-: zakládající člen - Společnost pro integraci v psychoterapii.

* 2009-: člen - PBSP-CZ (asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie pro Českou republiku)

* 2008/11/14: External Assessor - Examination: Doctorate in Psychotherapy by Public Works. Metanoia Institute in London and Middlesex University.

* 2008: člen - Ethic Committee, European Association for Gestalt Therapy

* 2007: člen - European Institute for Psychotherapeutic Studies

* 2007: člen redakční rady, časopis Psychoterapie, FSS MU Brno

* 2006-7: člen, European Association for Supervision (EAS)

* 2006: člen redakční rady, Konfrontace – časopis pro psychoterapii

* 2006: člen organizačního výboru, I. česká konference gestalt terapie. Hejnice, 6-8.10.2006

* 2005: člen redakční rady, The European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy

* 2005: držitel, European Certificate of Psychotherapy (European Association for Psychotherapy - EAP)

* 2004: člen, Český institut pro supervizi

* 2001: člen, European Association for Gestalt Therapy (EAGT)

* 2000: člen, Česká psychoterapeutická společnost

* 1999: člen, Česká psychiatrická společnost

* 1998: člen, Česká asociace pro gestalt terapii

*

Vybrané publikace

* Roubal J. (2018). Structured Interview on Research. In The Integrative Therapist. : Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. s. 14, 19, 2 s. ISSN 2520-2464. celý newsletter info

* Roubal J.., Řiháček T.., Čevelíček M.., Hytych R., & Holub D. (2018). Retrospective client interviewing can inform clinicians' practice and complement routine outcome monitoring. Revista Argentina de Clinica Psicologica, Buenos Aires: Fundacion Aigle, roč. 27, č. 2, s. 308-320. ISSN 0327-6716. doi:10.24205/03276716.2018.1058. URL info

* Herrera P.., Mstibovskyi I.., Roubal J., & Brownell P. (2018). Researching gestalt therapy for anxiety in practice-based settings : A single-case experimental design. Revista Argentina de Clinica Psicologica, Buenos Aires: Fundacion Aigle, roč. 27, č. 2, s. 337-352. ISSN 0327-6716. doi:10.24205/03276716.2018.1066. článek info

* Roubal J., & Kostínková J. (2018). Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy : Invitation to Prague. In The Integrative Therapist. : Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. s. 35-36, 2 s. ISSN 2520-2464. celý newsletter info

* Béja V.., Francesetti G.., Roubal J., & Reck M. (2018). Out of the Paris Conference : a step into exploring practicebased research in Gestalt therapy. British Gestalt Journal, roč. 27, č. 1, s. 7-13. ISSN 0961-771X. info

* Roubal J. (2018). Experimento : El arte de la doble disponibilidad. Revista figura fondo, Instituto Humanista de Psicoterapie Gestalt, Mayo, č. 43, s. 9-34. ISSN 2007-2597. info

* Řiháček T., & Roubal J. (2018). Common principles of psychotherapeutic change : patterns of use. British Journal of Guidance & Counselling, Routledge, online, online, s. 1-11. ISSN 0306-9885. doi:10.1080/03069885.2018.1503230. článek info

* Spagnuolo Lobb M.., Bloom D.., Roubal J.., Zeleskov Djoric J.., Cannav? M.., La Rosa R.., Tosi S., & Pinna V. (2018). The Aesthetic of Otherness : meeting at the boundary in a desensitized world. Proceedings. Siracusa (Italy): Istituto di Gestalt HCC Italy. 565 s. ISBN 978-88-98912-08-7. sborník info

* Maruniaková L.., Řiháček T., & Roubal J. (2017). How beginning counselors learn : The interaction of personal and professional experiences in counselors with an experiential orientation. Counselling Psychology Quarterly, Abingdon: Routledge, roč. 30, č. 1, s. 48-66. ISSN 0951-5070. doi:10.1080/09515070.2016.1148013. URL info

* Roubal J., & Kostínková J. (2017). Forming an Integrative Training. The Integrative Therapist, Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, roč. 3, č. 1, s. 20-22. ISSN 2520-2464. info

* Roubal J. (2017). Leki jako fenomen transformujacy, czyli psychoterapia gestalt i farmakoterapia. Fenomen Psychoterapii : magazyn o psychoterapii gestalt, Krakow: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, roč. 1, č. 2, s. 50-51. ISSN 2543-5299. URL info

* Řiháček T., & Roubal J. (2017). The proportion of integrationists among Czech psychotherapists and counselors : A comparison of multiple criteria. Journal of Psychotherapy Integration, Washingotn, DC: APA, roč. 27, č. 1, s. 13-22. ISSN 1053-0479. doi:10.1037/int0000069. info

* Roubal J. (2017). The adolescent age of Gestalt therapy research. Gestalt Journal of Australia and New Zealand, Melbourne: Gestalt Australia and New Zealand, roč. 13, č. 2, s. 9-16. ISSN 1834-5298. časopis č. 2/2017 info

* Vidakovic I.., Roubal J., & Butollo W. (2017). Vodítka pro práci s traumatem : Inspirace z gestalt terapie. Psychoterapie, Brno: Masarykova univerzita, roč. 11, č. 2, s. 98-108. ISSN 1802-3983. URL info

* Roubal J.., Francesetti G., & Gecele M. (2017). Aesthetic Diagnosis in Gestalt Therapy. Behavioral Sciences, Basel, Switzerland: MDPI AG, roč. 7, č. 4, s. nestránkováno. ISSN 2076-328X. doi:10.3390/bs7040070. článek info

* Roubal J. (2017). Volání do černé díry (rozhovor o psychoterapii deprese). In Psychologie.cz. URL info

* Roubal J., & Řiháček T. (2016). Therapists’ in-session experiences with depressive clients: A grounded theory. Psychotherapy Research, Oxford University Press, roč. 26, č. 2, s. 206-219. ISSN 1050-3307. doi:10.1080/10503307.2014.963731. URL info

* Plchová R.., Hytych R.., Řiháček T.., Roubal J., & Vybíral Z. (2016). How do trainees choose their first psychotherapy training? The case of training in psychotherapy integration. British Journal of Guidance & Counselling, roč. 44, č. 5, s. 487-503. ISSN 0306-9885. doi:10.1080/03069885.2016.1213371. info

* Roubal J. (2016). Vliv pacientovy deprese na psychoterapeuta: Klinická zkušenost, teorie a výzkum. Psychiatrie, Praha: Tigis spol. s.r.o., roč. 20, č. 4, s. 74-78. ISSN 1211-7579. info

* Roubal J. (2016). P. Brownell, Francesetti, G. , Melnick, J. & Zeleskov-Djoric. J. (Eds.) Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 372 s. Gestalt Therapy Series. ISBN 1-4438-0734-6. info

* Roubal J. (2016). V depresi společně: klinické implikace kvalitativního výzkumu prožívání terapeutů s depresivním klientem. Psychoterapie, Masarykova univerzita, roč. 10, č. 3, s. 196-210. ISSN 1802-3983. info

* Řiháček T.., Kahancová M.., Jennings L.., Roubal J., & Vybíral Z. (2016). Czech master therapists. In Len Jennings, Thomas M. Skovholt. Expertise in counseling and psychotherapy: Master therapist studies from around the world. New York: Oxford University Press. s. 19-52, 34 s. ISBN 978-0-19-022250-5. info

* Roubal J., & Řiháček T. (2016). An adventure in grounded theory method: Discovering a pattern in the flow of a therapy process. In J. Roubal, P. Brownell, G. Francesetti, J. Melnick, & J. Zeleskov-Djoric. Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. s. 92-115, 24 s. Gestalt Therapy Series. ISBN 1-4438-0734-6. info

* Roubal J.., Francesetti G.., Brownell P.., Melnick J., & Zeleskov_Djoric J. (2016). Bridging practice and research in Gestalt therapy. In Jan Roubal. Melnick J., & Zeleskov-Djoric J. Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. s. 10-25, 16 s. Gestalt Therapy Series. ISBN 1-4438-0734-6. info

* Roubal J. (2015). Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie. (Disertační práce PhD.). : Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika. 110 s. info

* Kostínková J., & Roubal J. (2015). Forming an Integrative Training Concept: A Case Study of the Training in Psychotherapy Integration. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy, roč. 8, spring, s. 32-54. ISSN 1756-7599. info

* Roubal J. (2015). Jak je možné učit integraci v psychoterapii. In Martina Fiedlová, Martin Lečbych. Společný prostor / Common space 2015. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 45-58, 14 s. ISBN 978-80-244-4603-5. info

* Roubal J., & Řiháček T. (2015). Expérience de thérapeute en situation thérapeutique avec un client déprimé. Cahiers de Gestalt-thérapie, roč. 35, prosinec, s. 111-123. ISSN 1277-6874. info

* Roubal J. (2015). Depressing together. Therapist´s Experience in a Therapy Situation with a Depressed Client. In G. Francesetti. Absence is the Bridge Between Us. Italy: Intituto di Gestalt HCC. s. 205-224, 20 s. Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-98912-02-5. info

* Roubal J., & Řiháček T. (2015). I vissuti del terapeuta con i pazienti depressi. Quaderni di Gestalt, Italy: FrancoAngeli, XXVIII, 1/2015, s. 99-110. ISSN 1121-0737. info

* Čevelíček M.., Roubal J., & Hytych R. (2014). Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie, Masarykova univerzita, roč. 8, č. 1, s. 44-54. ISSN 1802-3983. URL info

* Bolek T., & Roubal J. (2014). Intuice: Teoretický rámec a kvalitativní výzkum využívání intuice v práci gestalt terapeutů. Psychoterapie, Masarykova univerzita, roč. 8, č. 1, s. 23-32. ISSN 1802-3983. info

* Roubal J., & Křivková E. (2013). Kombinace psychoterapie a užívání psychiatrických léků z pohledu gestalt terapie. Psychoterapie, Brno: Masarykova Univerzita, roč. 7, č. 1, s. 31-40. ISSN 1802-3983. info

* Francesetti G., & Roubal J. (2013). Ein gestalttherapeutischer Ansatz bei der Behandlung von Depressionen. Gestalt therapie. Forum für Gestaltperspektiven., Berlin: Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie e.V., roč. 2013, č. 1, s. 3-33. ISSN 0933-4238. info

* Francesetti G.., Gecele M., & Roubal J. (2013). Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. 1. vyd. Milano: FrancoAngeli. 762 s. Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-204-2072-7. info

* Francesetti G.., Gecele M., & Roubal J. (2013). Gestalt Therapy Approach to Psychopathology. In Francesetti G., Gecele M., Roubal J.. Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. 1. vyd. Milano: FrancoAngeli. s. 59-76, 18 s. Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-204-2072-7. info

* Roubal J.., Gecele M., & Francesetti G. (2013). Gestalt Therapy Approach to Diagnosis. In Francesetti G., Gecele M., Roubal J.. Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. 1. vyd. Milano: FrancoAngeli. s. 79-106, 28 s. Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-204-2072-7. info

* Roubal J., & Křivková E. (2013). Combination of Gestalt Therapy and Psychiatric Medication. In Francesetti G., Gecele M., Roubal J.. Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. 1. vyd. Milano: FrancoAngeli. s. 161-183, 23 s. Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-204-2072-7. info

* Francesetti G., & Roubal J. (2013). Gestalt Therapy Approach to Depressive Experiences. In Francesetti G., Gecele M., Roubal J.. Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. 1. vyd. Milano: FrancoAngeli. s. 433-459, 27 s. Gestalt Therapy Book Series. ISBN 978-88-204-2072-7. info

* Čevelíček M.., Hytych R., & Roubal J. (2013). Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, roč. 57, č. 5, s. 447-460. ISSN 0009-062X. info

* Francesetti G.., Gecele M., & Roubal J. (2013). Psychopathologie - ein gestalttherapeutischer Ansatz. Gestalt Zeitung, Frankfurt am Main: Gestalt-Institut Frankfurt, roč. 27, s. 27-36. info

* Zítko M., & Roubal J. (2012). Pojetí integrace v psychoterapii u psychoanalytiků. Psychoterapie, Brno: FSS MU, roč. 6, č. 1, s. 42-51. ISSN 1802-3983. info

* Roubal J. (2012). The Three Perspectives Diagnostic Model: How Can Diagnostics Be Used In The Gestalt Approach And In Psychiatry Without An Unproductive Competition. Gestalt Journal of Australia & New Zealand, roč. 8, č. 2, s. 21-53. ISSN 1834-5298. info

* Roubal J. (2010). La dépression. Une perspektive théorique gestaltiste. Saint Romain la Virvée: Institut Francais de Gestalt-thérapie. s. 3-35, 32 s. info

* Vybíral Z., & Roubal J. (2010). Dnešní psychoterapie. In Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál. s. 30-44, 15 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info

* Roubal J. (2010). Gestalt terapie. In Vybiral,Z., Roubal, J. (Eds.). Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál. s. 164-194, 31 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info

* Holub D., & Roubal J. (2010). Kazuistika V (psychoanalýza) a komentář (gestalt terapie). In Vybiral,Z., Roubal, J. (Eds.). Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál. s. 413-421, 9 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info

* Roubal J. (2010). Kazuistika III (gestalt terapie). In Vybiral,Z., Roubal, J. (Eds.). Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál. s. 392-401, 10 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info

* Vybíral Z., & Roubal J. (2010). Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál. 744 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info

* Řiháček T.., Hytych R., & Roubal J. (2010). Jedinečnost v psychoterapii: připravovaný výzkum Výcviku integrace v psychoterapii. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR. s. 355-361, 385 s. ISBN 978-80-86174-17-4. info

* Řiháček T.., Kostínková J., & Roubal J. (2010). Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty I : základní otázky a problémy. Psychoterapie, Brno: Fakulta sociálních studií MU, roč. 4, 3-4, s. 160-169. ISSN 1802-3983. info

* Roubal J. (2010). Diagnostikování a intervence v gestalt terapii. Psychoterapie, Brno: FSS MU, roč. 2010, č. 2, s. 91-98. ISSN 1802-3983. info

* Knop J., & Roubal J. (2009). Gestalt terapie. In Praha, Psychologická encyklopedie (B. Baštecká - ed.), Aplikovaná psychologie, s. 110-114, 2009. 1. vyd. Praha: Portál. s. 110-114, 5 s. Aplikovaná psychologie. ISBN 978-80-7367-470-0. info

* Roubal J. (2009). Experiment: A Creative Phenomenon of the Field. Gestalt Review, USA: Gestalt International Study Center, roč. 13, č. 3, s. 263-276. ISSN 1084-8657. info

* Roubal J. (2008). Proces diagnostikování v terapeutickém vztahu. Psychoterapie, Brno: Masarykova Univerzita, roč. 2, č. 1, s. 12-16. ISSN 1802-3983. info

* Roubal J. (2008). Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů. Československá psychologie, LII, č. 6, s. 615-624. ISSN 0009-062X. info

* Roubal J. (2007). Deprese, diagnóza vztahu. Psych@Som (Psychosomatická medicína), I/2007, č. 1, s. 26-28. ISSN 1214-6102. info

* Roubal J. (2007). Použití experimentu v gestalt terapii. In Sborník z 1. české konference gestalt terapie. s. 65-67, 3 s. info

* Roubal J. (2007). Je deprese nakažlivá? In Sborník z 1. české konference gestalt terapie. s. 61-64, 3 s. info

* Roubal J. (2007). Použití experimentu v gestalt terapii. Psychoterapie, Brno: Masarykova Univerzita, roč. 2007, č. 1, s. 6-11. ISSN 1802-3983. info

* Roubal J. (2007). Přehled psychoterapeutických možností u deprese. In Acta psychiatrica postgradualia bohemica. 1. vyd. Praha: Galén. s. 231-256, 26 s. ISBN 978-80-7262-407-2. info

* Roubal J. (2007). Depression - A Gestalt Theoretical Perspective. British Gestalt Journal, roč. 16, č. 1, s. 35-43. ISSN 0961-771X. URL info

* Roubal J. (2007). Psychoterapie deprese: přístup gestalt terapie. Česká a slovenská psychiatrie, Praha: ČLS JEP, roč. 103, č. 7, s. 341-345. ISSN 1212-0383. info

* Roubal J. (2006). Gestalt přístup v terapii deprese. Praktický lékař, roč. 85, č. 2, s. 118-120. ISSN 0032-6739. info

* Roubal J. (2006). Dg.: Podělanost. Konfrontace, Hradec Králové: Konfrontace, roč. 17, č. 2, s. 71-72. ISSN 0862-8971. info

* Roubal J. (2005). Recenze na knihu Joseph Zinker: Tvůrčí proces v Gestalt terapii. Konfrontace - časopis pro psychoterapii, Hradec Králové, roč. 16, č. 1. ISSN 862-8971. info

* Roubal J., & Černý M. (2004). Zpráva z 8. evropské konference gestalt terapie. Psychiatrie, Praha: Tigis, roč. 8, č. 4, s. 337. ISSN 1211-7579. info

* Roubal J. (2004). Recenze na knihu Jennifer Mackewn: Gestalt psychoterapie - moderní holistický přístup k psychoterapii. Psychologie Dnes, Praha: Portál, roč. 11, č. 1. ISSN 1212-9607. info

* Roubal J. (2003). Mýty o gestalt terapii. Konfrontace - časopis pro psychoterapii, Hradec Králové, roč. 14, č. 3, s. 132. ISSN 862-8971. info

27. 8. 2018