Mgr.Daniel Karásek

dk
Role

Lektor nácviku terapeutických dovedností

Kontakty
Životopis

 

Jsem psychoterapeut v soukromé praxi. V sociální oblasti působím jako supervizor, kde se věnuji individuálním a týmovým supervizím. Jsem členem České asociace pro psychoterapii. Dlouhodobě jsem působil v terapeutické komunitě pro drogově závislé.

Profesní životopis

Narozen 5. 3. 1978, ženatý, 3 děti.

 

Pracoviště:

Riegrova 51

České Budějovice

370 01

Funkce na pracovišti:

Psychoterapeut, supervizor, poradce

 

Vzdělání a akademická kvalifikace:

2015 - 2021 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor Řízení a supervize  v sociálních a zdravotnických organizacích (NMgr.), zaměření Supervize

2010 - 2014 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Sociální a charitativní práce, (Bc.)

 

Vzdělání v psychoterapii, supervizi a výzkumu:

Psychoterapie:

2016- 2019 Postgraduální výcvik v gestalt terapii, Gestalt Plus, 348h, Praha

2009 - 2015 Komplexní psychoterapeutické vzdělání –

Systematický psychoterapeutický výcvik v integrativní terapii s hlavním zaměřením na gestalt terapii INSTEP(Institut pro skupinovou terapii),  859h, Praha

2007 - 2009 Výcvik v dramaterapii pod vedením Mgr. MgA. Blanky Kolínové, Nota Bene, 300h, Praha

Supervize:

2015 - 2021 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor Řízení a supervize  v sociálních a zdravotnických organizacích (NMgr.), zaměření Supervize

 

Přehled zaměstnání (odborná praxe):

2018 – doposud soukromá terapeutická praxe v Českých Budějovicích

2/2019 - 10/2019

terapeut, APLA Jižní Čechy, z.ú.

 

2014 - 2016 psychoterapeut, Krizové Centrum pro rodiny s dětmi, Portus, Prachatice

2011 -  2014 zástupce vedoucí, metodik programu, Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, Společnost Podané ruce, Brno

2006 - 2018 terapeut, Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, Společnost Podané ruce, Brno

 

Vystoupení na konferencích a pedagogická činnost:

Konference pracovníků terapeutických komunit v Liberci 2013, Mužská skupina v programu terapeutické komunity Podcestný Mlýn aneb muži v krizi v mužské krizi

 

Mimouniverzitní aktivity:

Supervizní činnost (od 2016)

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování

Měú - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Člověk v tísni - Registrované sociální služby

Terapeutická komunita pro drogově závislé

Individuální supervize pracovníků v sociální oblasti

 

Členství v odborných institucích

ČAP - Česká asociace pro psychoterapii, řádný člen

 

Další kurzy a semináře:

Sebereflexe jako účinný nástroj pomáhajícího pracovníka - 24h, I.E.S., Brno

Žena a drogová závislost-problematika Gender - 15h, I.E.S., Brno

Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy - 6h, I.E.S., Brno

Zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese - 15h, I.E.S., Brno

Poradenské dovednosti II - 16h, I.E.S, Brno

Kontrakt a individuální plánování - 20h, I.E.S, Brno

Krizová intervence + Krizová intervence v praxi - 40h, I.E.S., Brno

Základy arteterapie v pomáhajících profesích -16h, I.E.S., Brno

Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta - 20h, I.E.S., Brno

Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně,handicapovaných - 100h odborného výcviku a tréninku, SPAS Praha

Mužský faktor - 10h, INSTEP, Praha

Sny naživo - 8h, Gestalt Stream, Praha