PhDr., JUDr. Stanislava Dudová

sd
Role

Lektorka teorie a supervizorka nácviku terapeutických dovedností.

Kontakty

tel.: +420 736 620 739

e-mail: stana.dudova@seznam.cz

Životopis

 

Věnuje se klinické psychologii, individuální a skupinové psychoterapii, výuce a supervizi. Preferovaným psychoterapeutickým přístupem je gestalt terapie ( systematický výcvik v Institutu pro gestalt terapii a psychosyntézu ve spolupráci s belgickým institutem Multi-di mens a norským institutem Norsk Gestalt Institute, 1993-97). V současné době pracuje jako psycholožka na Psychosomatické klinice v Praze, jako lektorka Výcviku integrace v psychoterapii, Výcviku pro skupinovou psychoterapii Instep, Výcviku Gestalt Studia a jako supervizorka v gestalt modalitě. Profesionální zájmy: integrativní přístup v terapii psychosomatických potíží, vzájemné propojení koexistujících psychoterapeutických perspektiv, integrativní potenciál gestalt terapie.

Profesní životopis

Narozena 19.11. 1964, svobodná, 1 dítě

Pracoviště:

Psychosomatická klinika, s.r.o., Patočkova 3, 169 00 Praha 6

Funkce na pracovišti:

Klinický psycholog, psychoterapeut

Zástupce odborného garanta pracoviště

Vzdělání a kvalifikace:

 • 1999:  funkční specializace v oboru systematická psychoterapie, Institut postgraduálníhovzdělávání ve zdravotnictví, Praha
 • 1994:  atestace ze speciální průpravy na úseku činnosti klinická psychologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
 • 1992:  stáž Systém péče o duševně nemocné, Johns Hopkins University, Baltimore
 • 1990:  státní závěrečná zkouška, obor psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1986:  státní závěrečná zkouška, obor právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Výcviky a vzdělávací semináře:

 • 2014-2015  Terapie zaměřená na emoce, EFT ( postgraduální výcvik), L.Greenberg, L.Timulák, Univerzita Komenského, Bratislava
 • 2010-2012  Supervizní výcvik v gestalt modalitě ( dvouletý výcvik), IVGT, Praha
 • 2009 : Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues, (workshop), Louis Castonguye, Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity, Brno
 • 2009:  Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues, (workshop),  Ken Evans, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • 1998 – 2000:  Krizová intervence a Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií, ( semináře) Mezinárodní institut pro výuku v komplexní terapii psychoz, Praha
 • 1997: Nothing is ever said until someone listens, (workshop), Beulah Levinson, Institut pro gestalt a psychosyntézu, Praha
 • 1993 – 1997: Výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze, (systematický psychoterapeutický výcvik), Institut pro gestalt a psychosyntézu, Praha, ve spolupráci s Multi-di-mens (Belgie) a Norsk Gestaltinstitute (Norsko)
 • 1993:  Kognitivní terapie depresí, (kurz), Psychiatrická klinika, Praha
 • 1992:  Tématický kurz hypnozy, (kurz), Stanislav Kratochvíl, Psychiatrická léčebna Kroměříž
 • 1991:  Tréning asertivity I.,II., (kurz), Ludovít Beleš, Psychiatrická klinika, Košice
 • 1990 – 1993:  Práce se změněnými stavy vědomí (dlouhodobý kurz), Stanislav a Christina Grofovi, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Praha

Přehled zaměstnání:

 • 2008 -    : Psychosomatická klinika, Praha, klinický psycholog, psychoterapeut, zástupce odborného garanta pracoviště, zástupce odborného garanta specializačního vzdělávání v klinické psychologii
 • 2000 – 2004: občanské sdružení Baobab, Praha,  psychosociální rehabilitace duševně nemocných, psycholog, vedoucí projektu
 • 1993 – 2001: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha, klinický psycholog, psychoterapeut
 • 1992 – 1994: III.chirurgická klinika I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, psycholog
 • 1991 – 1994: Fokus, sdružení pro rehabilitaci duševně nemocných, Praha, psycholog, koordinátor projektu
 • 1990 – 1992: Psychosomatická laboratoř Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha, psycholog

Pedagogická činnost:

 • 2015 -  doposud: Gestalt Studia ( lektor teoreticko-metodické části), Gestalt Studia, Havlíčkův Brod
 • 2015: Teorie pole a její integrativní potenciál ( workshop), Mezinárodní konference Self in Movement, Praha
 • 2015 -doposud   Gestalt Academy: Teorie pole ( přednáška a workshop) , Gestalt Stream, Praha
 • 2015:  Výuka teorie a metod ve Výcviku integrace v psychoterapii ( přednáška), mezinárodní psychoterapeutické sympozium, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • 2015:  Gestalt terapie a její integrativní potenciál ( přednáška a workshop), Masarykova Univerzita, Brno
 • 2014: SUR : Integrace v psychoterapii ( přednáška), SUR, Praha
 • 2013 – doposud : Instep ( supervizor v gestalt modalitě), Praha
 • 2012 – doposud : Instep ( lektor teoreticko-metodické části výcviku), Instep, Praha
 • 2011 – doposud : pregraduální vzdělávání mediků I. Lékařské fakulty UK, Praha ( lektor), Psychosomatická klinika
 • 2011 – doposud: IVGT Institut pro výcvik v gestalt terapii ( supervizor v gestalt modalitě), Praha
 • 2010 –  doposud: Výcvik integrace v psychoterapii ( lektor teoreticko- metodické části), Společnost pro Integraci v psychoterapii ve spolupráci s Masarykovou univerzito,Brno
 • 2010 -  doposud : Předatestační vzdělávání klinických psychologů ( zástupce odborného garanta praktické a teoreticko-praktické části), Psychosomatická klinika, Praha
 • 2009 :  Připravovaný výcvik integrace v psychoterapii (přednáška), Mezinárodní psychoterapeutické sympózium "Integrace v psychoterapii (Co s čím a proč?)", katedra psychologie Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • 2008:  Využití gestalt přístupu v práci sestry na somatickém oddělení ( cyklus seminářů), Česká asociace sester ve spolupráci s III. Chirurgickou klinikou I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • 2008: Psychosomatický přístup k pacientovi, (praktické semináře), praktická výuka studentů I.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • 2008, 2009: Základy psychologie ( přednášky a semináře), Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • 2007: Základy psychopatologie pro právníky ( přednášky a semináře), Večerní škola práva, Praha
 • 1999:  Příspěvek gestalt terapie ke komplexní léčbě pacientů se schizofrenií ( přednáška), konference Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií, I.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha a  Nemocnice Ostrov