ČAP

Avatar
logo

ČAP je profesní organizace psychoterapeutů v České republice. Hlásíme se ke Štrasburské deklaraci, která formuluje psychoterapii jako samostatnou vědeckou disciplínu, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním. Je členem Evropské asociace pro psychoterapii. V září 2015 na setkání rady EAP v Neapoli byla ČAP přijata za organizačního člena EAP.

POSLÁNÍ A CÍLE

  1. Rozšiřujeme a kultivujeme prostor pro kvalifikovaný výkon psychoterapie ve všech odpovídajících oblastech.
  2. Podporujeme právní vědomí poskytovatelů psychoterapie.
  3. Prosazujeme legislativní ukotvení psychoterapie.
  4. Rozvíjíme psychoterapeutické vzdělávání.

NAŠE AKTIVITY

  1. Vedeme Seznam certifikovaných psychoterapeutů koncipovaný jako vyhledávač pro zájemce o psychoterapii. Garantujeme, že v něm uvedení psychoterapeuti splňují požadavky na vzdělání stanovené ČAP, které jsou adekvátní požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii.
  2. Certifikujeme komplexní psychoterapeutické výcviky, garantujeme, že certifikované výcviky splňují požadavky ČAP, které jsou adekvátní požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii.
  3. Jednáme s rezorty a institucemi, ve kterých se psychoterapie provádí.
  4. Zajišťujeme profesní pojištění psychoterapeutické praxe členů ČAP.
  5. Podporujeme činnost regionálních a rezortních skupin.
  6. Pořádáme odborné akce - konference a semináře.