Přihlášení do výcviku


!!Aktuálně!!

Otevíráme 4.běh výcviku (VIP4),   Přihlášku do výcviku a další materiály posílejte nejpozději do 10.února 2019.  Ústní přijímací řízení proběhne 10.-11.května 2019 v Praze.  Zahájení výcviku je plánováno na podzim 2019.Přijímací řízení do výcviku probíhá dvoukolově. Nejdříve uchazeč vyplní a odešle žádost o přijetí, která zahrnuje  písemné materiály - motivační dopis, strukturované profesní CV a fotografii (podrobněji níže). V případě, že bude jeho žádost schválena, bude pozván na druhé kolo, které proběhne formou rozhovorů s výcvikovými lektory. O výsledku ústní část- zda byl uchazeč přijet či nepřijat- bude vyrozuměn písemně. Do výcviku přijímáme uchazeče, kterým je minimálně 23 let a absolvovali nejméně  3 roky pregraduálního VŠ studia v pomáhající profesi. Termíny odeslání  žádosti, konání a místo ústních pohovorů a výši poplatku za vstupní řízení  budou včas zveřejneny  na stránkách výcviku. Rovněž  termín zahájení výcviku bude vždy zveřejněn  na našich stránkách. 

Vyplněnou žádost o přijetí, resp.  přihlášku  odešlete sekretářce výcviku, do přílohy přidejte   strukturované profesní CV (doc, pdf), motivační dopis(doc, pdf) a průkazovou fotografií (jpeg).

Motivační dopis sepište vlastním stylem, rozsah dopisu je také na Vás. Orientačně se přitom řiďte následujícími otázkami a můžete také doplnit další informace, které Vám přijdou důležité. 

  • Jaký byl hlavní impulz, že jste se přihlásil/a do výcviku? A proč právě do našeho výcviku?
  • Jaké další motivy rozpoznáváte?
  • Zkuste charakterizovat svůj životní příběh- jak myslíte, že souvisí s Vaší volbou psychoterapie jako povolání?
  • Máte nějaké pochyby ohledně volby psychoterapie jako svého povolání?
  • V našem výcviku požadujeme, aby jste od 3.ročníku pracovali psychoterapeuticky s vlastními klienty.  Jak tuto podmínku budete naplňovat?
  • Napiště cokoliv dalšího, o čem se domníváte, že bychom měli vědět.