Akreditace

Výcvik integrace v psychoterapii prošel komplexním akreditačním řízením The European Association for Integrative Psychotherapy a byl v roce 2015 přijat za plného člena této organizace. Program výcviku byl v letech 2009, 2012 a 2016 schválen pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností, v současné době je podána žádost o navazující schválení pro zdravotnictví. V roce 2018 byl Výcvik integrace v psychoterapii certifikován Českou asociací pro psychoterapii.