Přihlášení do výcviku

Napsal uživatel Nepřihlášený (neověřeno) dne St, 10/10/2018 - 08:26

a  Aktuálně   a

Otevření další výcvikové skupiny VIP5  předpokládáme na podzim 2022 (přijímací pohovory budou na jaře 2022).

 

 

Přijímací procedura:

Přijímací řízení do výcviku probíhá dvoukolově. Nejdříve uchazeč vyplní a odešle žádost o přijetí, která zahrnuje  písemné materiály - motivační dopis, strukturované profesní CV a fotografii (podrobněji níže). V případě, že bude jeho žádost schválena, bude pozván na druhé kolo, které proběhne formou rozhovorů s výcvikovými lektory. O výsledku ústní část- zda byl uchazeč přijat či nepřijat- bude vyrozuměn písemně. Do výcviku přijímáme uchazeče, kterým je minimálně 25 let a absolvovali nejméně  3 roky pregraduálního VŠ studia v pomáhající profesi. Termíny odeslání  žádosti, konání a místo ústních pohovorů, výši poplatku za vstupní řízení, stejně tak jako termín zahájení výcviku,   budou včas zveřejněny  na stránkách výcviku.

 

Vyplněnou žádost o přijetí, resp.  přihlášku  do výcviku (viz níže)  odešlete sekretářce, do přílohy přidejte   strukturované profesní CV (doc, pdf), motivační dopis(doc, pdf) a průkazovou fotografií (jpeg).

 

Motivační dopis sepište vlastním stylem, rozsah dopisu je také na Vás. Orientačně se přitom řiďte následujícími otázkami a můžete také doplnit další informace, které Vám přijdou důležité. 

  • Jaký byl hlavní impulz, že jste se přihlásil/a do výcviku? A proč právě do našeho výcviku?
  • Jaké další motivy rozpoznáváte?
  • Zkuste charakterizovat svůj životní příběh- jak myslíte, že souvisí s Vaší volbou psychoterapie jako povolání?
  • Máte nějaké pochyby ohledně volby psychoterapie jako svého povolání?
  • V našem výcviku požadujeme, abyste od 3.ročníku pracovali psychoterapeuticky s vlastními klienty.  Jak tuto podmínku budete naplňovat?
  • Napiště cokoliv dalšího, o čem se domníváte, že bychom měli vědět.

 

Komplexní pětiletý

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII

V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístup. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi. S našimi studenty systematicky nacvičujeme základní praktické dovednosti psychoterapeuta. Plánovaný začátek 5. běhu výcviku: podzim 2022.

Tým lektorů: Stanislava Dudová, Radim Karpíšek (garant výcviku pro zdravotnictví), Petr Odstrčil, Markéta Rokytová, Jan Roubal (garant výcviku), Markéta Skálová, Milan Stiburek

Základní cena výcviku : 29.600/rok (podrobněji níže)

Termín podání přihlášky: nejpozději do 10. února 2019

Výcvik je plným členem European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP), splňuje kritéria pro vzdělávání podle podmínek  European Association for Psychotherapy (EAP). 

Výcvikový program je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP).

Náš výcvik také  systematicky připravuje psychoterapeuty pro práci i ve zdravotnictví a výcvikový program byl opakovaně schválen Českou psychoterapeutickou spolerností ČPtS ČLS JEP. V současné době se systém vzdělávání v psychoterapii ve zdravotnictví mění a tento trend sledujeme. 

Výcvik spolupracuje s Centrem pro výzkum psychoterapie při katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně a udržuje kontakt s mezinárodním integrativním trendem v psychoterapii.

Komplexní pětiletý výcvik se skládá z 350 hodin sebezkušenosti, 500 hodin teorie a nácviku dovedností a 150 hodin supervize.

Pět setkání ročně probíhá v malebném prostředí Vysočiny. Místo výcviku je dobře dostupné z Čech, Moravy i Slovenska.

 

Cena výcviku VIP4 zahrnuje:

1. - 5. ročník

 

základní cena výcviku (skupinová sebezkušenost, teorie, supervize dovedností)

   29.600/rok

3. ročník

nácvikové skupiny

3.400

4. ročník

nácvikové skupiny

5.100

5. ročník

nácvikové skupiny

5.100

6. ročník

závěrečné zkoušky

3.900

3.,4.,5.,6. ročník individuální sebezkušenost

 

podle individuální dohody se svým terapeutem

3.,4.,5.,6. ročník individuální supervize

 

podle individuální dohody se svým supervizorem

5. ročník supervizní skupiny (30h)

 

podle individuální dohody se skupinovým supervizorem

  ubytování a strava

 

viz ceník ubytování  a stravy v penzionu

     
     
před výcvikem přijímací pohovory - ústní  700

 

 

Nyní již bylo ukončeno přihlašování do výcviku VIP4.