Poruchy příjmu potravy

cspap
Kdy
Kde
Praha
Událost

seminář

Pořádá: Česká psychoanalytická společnost, člen Mezinárodní psychoanalytické asociace IPA

Místo konání: sídlo ČPS IPA, Řehořova 10, Praha 3

Účastnický poplatek: 1 500 Kč, kandidáti PI ČPS IPA 750 Kč

Registrace: chvami()seznam.cz Chvátalová Michaela, účast na semináři garantována po zaplacení na ČÚ 3769309/0800, do zprávy pro příjemce uveďte PPP + Vaše jméno (pro identifikaci platby)
Catering zajištěn pro všechny účastníky semináře.

Program:
8.30 – 9.00: registrace
9.00 – 10.00: Hana Papežová: Možnosti a limity psychoterapie u poruch příjmu potravy
10.15 – 11.15: Jana Kocourková: Poruchy příjmu potravy pohledem současné psychoanalýzy
11.30- 12.30: Ivana Růžičková: Když mluví tělo – prezentace analytické práce s pacientem
12.30. – 13.00: přestávka na oběd
13.00 – 14.00: diskusní skupiny (pro zájemce)

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK
Doc. PhDr. Jana Kocourková, Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK, ČPS IPA
MUDr. Ivana Růžičková, privátní dětská psychiatrická praxe, ČPS IPA