Neuropsychoterapie II.

LOGO ČAP
Kde
Praha
Událost

seminář

Neurovědní poznatky mají potenciál ukotvit naší terapeutickou zkušenost a rozšířit nám možnosti vhledu do psychoterapeutického procesu. V průběhu kurzu se zaměříme na všímavost, mentalizaci a paměť, na jejichž příkladech se budeme učit propojit naší praxi s neurobiologickými nálezy.  

Kde: Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město - Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha-Nové Město, Česko

Cena: 950 Kč, na místě 1.100 Kč, 760 Kč pro členy ČAP a studenty (sleva 20%) 

Na základě přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu. Z účastnického poplatku bude hrazeno malé občervení během přestávek kurzu. AKP - Doporučení vzdělávací akce pro profesní rozvoj klinických psychologů

Mgr. Michaela Viktorinová, M.Sc.

Absolventka Psychologie FF UK a MSc programu v Psychodynamických vývojových neurovědách na Anna Freud Centre - University College London. Aktuálně pracuje jako psycholog a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví. Je kandidátkou ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP) a PhD studentkou v oboru Neurovědy 3 LF UK se zaměřením na evokované potenciály (EEG). Zajímá se o propojení neurovědních poznatků s psychodynamickou psychoterapií, v NUDZU se podílí na výzkumu psychedelik.

 

MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.

Absolventka LF UK v Hradci Králové a jednooborové psychologie FF UK v Praze. Dokončila postgraduální studium na FF UK. Pracovala v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod na oddělení pro komplexní rehabilitaci psychotických a afektivních poruch, a participovala na studii ESO a NANOK, vedené Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech. Absolvovala výcvik v satiterapii, což je integrativní psychoterapeutický směr, kombinující na osobu zaměřený přístup, experienciální postupy a využití všímavosti (mindfulness), a výcvik v terapii zaměřené na emoce (EFT), v moderním psychoterapeutickém směru integrujícím experienciální a na osobu zaměřený model. Nyní pracuje v soukromé psychiatrické ambulanci a Psychoterapeutickém centru Jihlava.

 

MUDr. Michal Raszka, Ph.D.

Absolvent 1. LF UK v Praze. Pracuje aktuálně jako psychiatr a psychoterapeut na akutním psychiatrickém oddělení CNS-Centra Třinec, s.r.o. Jako výzkumný pracovník v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví) se věnoval vztahu psychoterapeutického efektu a změn elektroencefalografické aktivity. Absolvoval psychodynamicky zaměřený výcvik S.U.R. a kurz krátké psychoterapie zaměřené na řešení u traumatizovaných jedinců. Považuje se za psychoterapeuticky smýšlejícího psychiatra.

Můžete si poslechnout záznam ze 4. konference ČAP Identita české psychoterapie, kde přednášející vystupovali (5h:51min)

Program:

9:00 9:30 Úvod do programu
9:30 10:10 Neurobiologie všímavosti I. - Kristýna Drozdová
10:10 10:30 Přestávka
10:30 11:30 Neurobiologie všímavosti II. - Kristýna Drozdová
11:30 12:30 Přestávka na oběd
12:30 14:00 Mentalizace - od principu k neurovědním poznatkům - Michaela Viktorinová
14:00 14:20 Přestávka
14:20 15:50 Neurobiologie paměti a její důsledky pro psychoterapii - Michal Raszka
15:50 16:00 Přestávka
16:00 17:00 Diskuze a ukončení kurzu